Persbericht

Anne van den Ban krijgt Zilveren legpenning Wageningen University

Gepubliceerd op
14 juni 2013

Dr.ir. Anne van den Ban, voormalig hoogleraar Voorlichtingskunde, heeft vrijdag 14 juni de Zilveren Legpenning van Wageningen University in ontvangst genomen. Hij kreeg deze hoogste onderscheiding voor personen met grote verdiensten voor de universiteit uit handen van dr.ir. Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR.

Anne van den Ban is de grondlegger van het vakgebied van de Landbouwvoorlichting. Van 1964 tot 1983 was Anne van den Ban hoogleraar aan Wageningen University, toen nog de Landbouwhogeschool. Hij is nog steeds actief bestuurslid van het door hem opgerichte en naar hem genoemde Anne van den Ban Fonds dat studenten uit ontwikkelingslanden de kans geeft in Wageningen te studeren.
Anne van den Ban is Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Het vakgebied van de Voorlichtingskunde in Wageningen is onder Van den Ban ontwikkeld en tot bloei gebracht. Zijn boek Inleiding in de Voorlichtingskunde is in 13 talen vertaald en hij heeft vele afgestudeerden en medewerkers geïnspireerd. In 1983 nam hij een radicale stap door zijn baan als hoogleraar op te geven en internationaal adviseur op het gebied van de landbouwvoorlichting te worden in onder andere India en Tanzania.

GA--20130614-ND3_9078.JPG
Sinds 1992 zet dr. Van den Ban zich actief in om veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden de kans te geven om aan Wageningen University te studeren. Dit initiatief, dat na korte tijd tot het Anne van den Ban Fonds is gevormd, is zeer succesvol. Het fonds dat nu twintig jaar bestaat heeft in zijn bestaan meer dan 200 studenten in staat gesteld in Wageningen te studeren dankzij veel trouwe donateurs. Het fonds is in beheer bij het Wageningen Universiteits Fonds.

De Zilveren Legpenning van Wageningen University wordt uitgereikt aan personen met grote verdiensten voor Wageningen University en haar onderzoeksdomeinen Voeding en Groene ruimte. In 2012 ontving prof. Martin Verstegen, emeritus hoogleraar Diervoeding, de legpenning, in 2011 ging hij naar prof. Rudy Rabbinge, destijds universiteitshoogleraar aan Wageningen University.