Nieuws

Aquacultuur in Ethiopië; Kansen voor de private sector

Gepubliceerd op
24 augustus 2012

Terwijl de vangsten uit Ethiopische meren sterk afnemen, stijgt de vraag naar vis in Ethiopië.

Ondanks de vele geschikte stukken land voor de aanleg van kweekvijvers, blijft het aanbod uit viskwekerijen achter. Dat biedt kansen voor zowel de lokale private sector als het Nederlandse bedrijfsleven. Dat concluderen onderzoekers van LEI-en IMARES Wageningen UR, na onderzoek in opdracht van de Nederlandse overheid.

Het Nederlandse bedrijfsleven kan door het leveren van kennis, technologie en financiële middelen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van aquacultuur in Ethiopië. Er zijn mogelijkheden voor de commerciële teelt van tilapia. Dit kan in zowel grootschalige, intensieve als in kleinschalige semi-intensieve systemen. Vereisten zijn dan wel beschikbaarheid van land, water, kennis en afzetmarkten en juiste beleidsmatige randvoorwaarden. Nederlandse bedrijven zouden heel goed kunnen helpen te voorzien in die voorwaarden. Ons land kent grote, internationale ondernemingen op het gebied van visvoer en diergeneesmiddelen, maar ook kleinere bedrijven die complete bedrijven bouwen of systemen leveren voor teelt en waterbehandeling.

Het LEI en IMARES doen in het rapport een aantal praktische aanbevelingen aan de Nederlandse ambassade in Ethiopië. Zo is het van belang om het bewustzijn rond aquacultuur te vergroten. Verder kan worden onderzocht of het mogelijk is om in het land zelf hoogwaardig visvoer te produceren. Ook is het de moeite waard om beginnende viskwekerijen te helpen met onderzoek, waarbij Nederlandse en Ethiopische kennisinstituten en bedrijven betrokken zijn. Hoewel de markt door de stijgende vraag gunstig lijkt te zijn, moet nog beter in beeld worden gebracht welke deelmarkten er zijn en aan welke eisen de consument in die specifieke markten heeft.

Als met steun van overheid en bedrijfsleven een aantal intensieve, commerciële kwekerijen worden gebouwd volgens de aanbevolen bedrijfsmodellen, gaat daar een gunstig uitstralingseffect vanuit. De particuliere sector kan op die manier dienstdoen als katalysator en de ontwikkeling van de hele aquacultuur in Ethiopië versnellen.


Publication