Nieuws

Barometer agrarische sectoren: voerkosten verder gedaald

Gepubliceerd op
5 september 2013

Terwijl de zomermaanden de goede resultaten van de melkveehouderij bevestigden, drukten ze die van de sierteeltsector. De leghennenhouders kampten met overaanbod van eieren en noteerden zware verliezen.

In de zeugenhouderij was het saldo in juli ook niet voldoende voor een positief inkomen. Dat gold wel voor de vleesvarkenshouderij en vleeskuikenhouderij, vooral dankzij dalende voerkosten.

Ga voor meer informatie en achtergronden bij deze ontwikkelingen naar de Barometer Agrarische Sectoren.