CAS Symposium

Symposium

CAS Symposium 'Strategies for our changing and complex world: concepts, methods and applications'

Op 8 december 2015 wordt door Wageningen UR het symposium ‘Strategies for our changing and complex world: concepts, methods and applications’ georganiseerd. Dit is onderdeel van het strategisch investeringsthema ‘Complex Adaptive Sytems’.

Organisator Wageningen University & Research, Wageningen Economic Research, Laboratorium voor Geo-informatiekunde en remote sensing, Wageningen Livestock Research
Datum

di 8 december 2015 09:30 tot 17:00

Locatie Forum, gebouwnummer 102
Droevendaalsesteeg 2
102
6708 PB Wageningen
0317–482160

Gedurende het symposium worden (toepassingen van) methodologieën besproken die erop gericht zijn, om te gaan met de natuurlijke, sociale, en bestuurlijke complexiteit van vele moderne uitdagingen. Bijvoorbeeld de 17 globale uitdagingen die zijn geïdentificeerd door de General Assembly of the United Nations ten aanzien van zaken als voedselvoorziening, armoede, waterbeschikbaarheid en energie.

Diverse toepassingen zullen aan bod komen, zoals de complexiteit rondom (het beperken van) antibioticagebruik, het ontwikkelen van nieuwe duurzame varkensstal-ontwerpen, de tomatenvoedselketen, en vele andere voorbeelden. Het symposium is primair bedoeld om mensen uit beleid, bedrijfsleven, en wetenschap met elkaar in contact te brengen en van gedachten te wisselen.
 
Het middagprogramma omvat een kennismarkt met ruime gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. U kunt dan ook uw eigen vragen en ideeën voorleggen. De voertaal van het symposium is Engels.

De deadline voor aanmelden is 2 december.