Persbericht

Chrysantenteelt heeft behoefte aan ontwikkeling van lichtkennis

Gepubliceerd op
22 juli 2013

Op 18 juli was er in Bleiswijk een arenasessie van ‘Samenwerken aan vaardigheden'. Voorzitter van deze sessie René Corsten van DLV Plant, legde uit dat het doel was om de mogelijkheden te verkennen om de chrysantenteelt te intensiveren door bijvoorbeeld integratie van meerlagenteelt. Hij riep de aanwezigen op om de toekomst van de teelt van verschillende kanten te bekijken en in mogelijkheden te denken i.p.v. in onmogelijkheden.

Tycho Vermeulen van Wageningen UR Glastuinbouw hield een presentatie tijdens de bijeenkomst. Volgens hem is er in iedere fase van de chrysantenteelt winst te boeken. Zijn aanvankelijke idee om 1000 stuks per m² per jaar te oogsten bleek toch iets te ambitieus. Een productieverhoging van de huidige 265 per m² naar 450 tot 525 per m² in de toekomst lijkt wel haalbaar. Daarbij denkt hij er aan om de beworteling in klimaatcellen te laten plaatsvinden. In de lange- en kortedagfase is volgens Vermeulen nog veel winst te boeken door op substraat te gaan telen onder diffuus glas met toepassing van de kennis uit Het Nieuwe Telen (HNT).

Reflectie

Hierna gaven twee vertegenwoordigers van vermeerderingsbedrijven (Dekker Chrysanten en Royal van Zanten) een reflectie op de ideeën van Tycho Vermeulen. Er kwam naar voren dat door de korte teelttijd van bewortelen de totale winst, die in die fase te halen is, tegenvalt t.o.v. de winst die in de andere 3 teeltfasen te verkrijgen is. Teler Leo Middelburg benadrukte dat het belangrijk is om als teeltgroep vóór de data van de milieueisen klaar te zijn. Verder vindt hij het belangrijk om via onderzoek kennis te ontwikkelen, waardoor de teelt beter te sturen is.

Discussie

In de discussie werd gesteld dat het denken in 4 teeltfasen kan helpen bij het formuleren van onderzoekwensen. Dat er nog veel ontbrekende kennis is t.a.v. licht(kleuren) werd gaandeweg de discussie steeds helderder.

Vervolgens gaf de voorzitter de gelegenheid om te reageren op de vraag waar de prioriteiten voor de chrysantenteelt liggen. Kennisontwikkeling rond licht en het opstellen van business cases kwamen hierbij als belangrijkste items naar voren.

Verslagen

Iedere week worden op de website van 'Samenwerken aan Vaardigheden' nieuwe weekverslagen geplaatst die zijn te raadplegen door een persoonlijk account aan te maken.

‘Samenwerken aan Vaardigheden’ is een gezamenlijk initiatief van GreenQ Improvement Centre, Wageningen UR Glastuinbouw, Priva, Certhon en TNO met als doel de toepassing van nieuwe, duurzame technologie in de tuinbouw te bevorderen. Wij informeren ondernemers, technische toeleveranciers en voorlichters over technische innovaties om de glastuinbouw duurzamer te maken en samen praktische ervaring op te doen. Gedurende vijf jaar wordt het project gefinancierd door Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid-Holland en maken zij het mogelijk om jaarlijks vijf projecten te realiseren.