Nieuws

Communicatie belangrijk als vissers zelf monsters nemen

Gepubliceerd op
2 oktober 2013

Om succesvol gebruik te kunnen maken van zelfbemonsterde vangsten door vissers, is er meer communicatie nodig tussen vissers, wetenschappers èn opdrachtgevers, over doel en context van het onderzoek. Dit concluderen onderzoekers van IMARES Wageningen UR in een recent gepubliceerd artikel.

Foto: Kees Groeneveld van IMARES in gesprek met Cees Sperling van de OD6, tijdens de waarnemersreis in de kabeljauwmonitoring.

Zelfbemonstering van vangsten

In het kader van samenwerking tussen onderzoek en visserij heeft zelfbemonstering van vangsten door vissers grote voordelen ten opzichte van de inzet van alleen wetenschappelijke waarnemers. Voor relatief lage kosten wordt meer informatie verzameld over vangsten van de vloot, met een betere dekking in tijd en ruimte. Er kan echter twijfel zijn of de bemonstering wel volgens de regels is uitgevoerd en misschien zijn de vissers in staat om de uitkomst in een voor hen gunstige richting te beïnvloeden.

Bemanning van de OD6
Bemanning van de OD6

Project GAP 2

Het artikel is geschreven in het kader van het Project GAP2 dat de samenwerking tussen onderzoek en visserij bestudeert. Het artikel legt de bestaande programma's van IMARES met zelfbemonstering tegen de lat van de richtlijnen voor onderzoekssamenwerking. Met de programma’s wordt duidelijk hoeveel teruggooi er in zee is, hetgeen belangrijk is voor bestandsschattingen, voor het behalen van een MSC label of voor het testen van nieuwe tuigen zoals de puls.

Betrouwbaarheid van gegevens

Tot nu toe hebben wetenschappers die betrokken zijn bij deze projecten de kritiek over betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens het hoofd proberen te bieden door protocollen te ontwikkelen en door statistische datacontrole. Ze hebben hierbij duidelijk gemaakt dat de uitkomsten van zelfbemonstering door vissers even goed zijn als die van wetenschappelijk waarnemers. Aan alle manieren van monsters nemen kleven immers problemen.

Maak dilemma’s bespreekbaar

Het artikel laat zien dat het zinvol is om meer ruimte in te bouwen voor directe communicatie met vissers. Daarnaast is het nodig de dilemma’s van onderzoekssamenwerking te bespreken met alle betrokkenen en uit te leggen wat er met de uitkomsten van het onderzoek gedaan zal worden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te benadrukken dat de uitkomsten van onderzoek neutraal zijn maar dat die wel implicaties kunnen hebben in de politieke context waarbinnen ze verzameld zijn. Het is van belang dat alle betrokkenen goed onderscheid kunnen maken tussen de verschillende rollen van onderzoek, vissers en overheid.