Promotie

De afdwingbaarheid van het recht op adequate voeding, een vergelijkende studie

Het recht op adequate voeding wordt vaak besproken in de context van ontwikkelingslanden, met name in situaties waarin de toegang tot adequate voeding een probleem is op grotere schaal. Dit boek richt zich daarentegen op het recht op voedsel in twee westerse landen waarin de omstandigheden van dien aard zijn dat het recht op adequate voeding voor ieder individu gewaarborgd zou moeten kunnen worden.

Promovendus mr. BFW (Bart) Wernaart
Promotor prof.dr.mr. BMJ (Bernd) van der Meulen
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Recht en bestuur
Datum

di 3 december 2013 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Door middel van een rechtsvergelijkende studie wordt de mate van afdwingbaarheid van het recht op voedsel vergeleken tussen Nederland en België in het licht van het huidige VN-mensenrechtensysteem. Er lijkt een aanzienlijk verschil te bestaan tussen wat de onderzochte landen doen, wat ze zeggen te doen, en wat ze zouden moeten doen ten aanzien van de afdwingbaarheid van dit recht. Het blijkt dat de toevallige constitutionele context bepalend is voor de mate van afdwingbaarheid van het recht op voedsel, in plaats van de daadwerkelijke inhoud van het recht.

The increasing use of ever faster communication tools, including social media, leads to less communication
Bart Fransiscus Wilhelmus Wernaart

Dit boek bevat een grondige analyse van rechtsvergelijkende methoden, alsmede de verankering van het recht op voedsel in het VN-mensenrechtensysteem. Verder is voor beide landen een diepgaande analyse gemaakt van de rechtspraak inzake het recht op voedsel (vooral betreffende de status van vreemdelingen), de constitutionele context waarin de rechterlijke macht opereert, en de relevante VN-rapporten en de daaropvolgende procedures. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan aan beide landen en de relevante VN-comités.