Ethiopië - Gambella regio

Nieuws

Duurzame ontwikkeling Gambella regio Ethiopië

Gepubliceerd op
4 juli 2013

De Gambella regio in Ethiopië staats sinds enkele jaren in de belangstelling van buitenlandse agro-investeerders. Ze willen graag landbouw bedrijven in het vruchtbare gebied, dat zo groot is als België. Maar hoe zorgt de regio dat economische ontwikkeling niet ten koste gaat van de lokale bevolking en van de rijke natuur?

‘Lokale kennis is goud waard’

Beleidsmakers uit Gambella en uit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba spraken op 27 juni 2013 met onderzoekers van Wageningen UR (University & Research centre) over strategieën om de regio duurzaam te ontwikkelen. De biodiversiteit in Gambella is enorm en met een populatie van ongeveer 300.000 mensen is het zeer dunbevolkt, maar tegelijkertijd is het de armste regio van het land, met de grootste voedselonzekerheid. “Het zou heel onverstandig zijn om beslissingen over de hoofden van lokale landgebruikers heen te nemen”, verklaart Jolanda van den Berg, onderzoeker van LEI Wageningen UR. De lokale bevolking verjagen om ruimte te bieden aan bedrijven met een grote zak geld is niet alleen een recept voor conflict, benadrukt Van den Berg. “De bevolking daar kent de omgeving en weet hoe je er mee moet omgaan. Dat is hele interessante ‘added value’. Je kunt als overheid van investeerders vragen in hun business case op te nemen hoe zij gebruik willen gaan maken van die kennis”, aldus Van den Berg.

Lokale landgebruikers betrekken bij afgewogen beleidskeuzes

Dat het belangrijk is de burgers te betrekken bij de op handen zijnde veranderingen, beseffen de Ethiopiërs zich heel goed. Maar hoe pak je zoiets aan? Bij Wageningen UR hoorden ze voorbeelden van projecten waarin eerder met dit bijltje is gehakt. Zo hebben Wageningse onderzoekers in het Europese LUPIS-project impact assessment tools ontwikkeld die beleidsmakers in ontwikkelingslanden ondersteunen bij het maken van afgewogen keuzes. Ervaringen van Wageningse onderzoekers in Burkina Faso op gebied van participatieve land use planning kan Ethiopische beleidmakers inspireren om eigen werkprocessen te verbeteren. “Als je lokale landgebruikers meeneemt in de afwegingen die gemaakt moeten worden, dan creëer je draagvlak”, legt Van den Berg uit.

Ervaring opgedaan in Centrale Rift Vallei

Wageningen UR doet al veel werk in Ethiopië. Huib Hengsdijk van Wageningen UR Plant Research International deed van 2006 tot 2012 bijvoorbeeld ervaring op in de Centrale Rift Vallei in Ethiopië, waar ook flink geïnvesteerd is in intensivering van de landbouw. Die ervaringen deelde Hengsdijk met de mensen uit de Gambella regio die Wageningen UR bezochten. Problemen in de Rift Vallei zijn bijvoorbeeld dat het op grote schaal onttrekken van water voor irrigatie van landbouwgewassen flinke gevolgen heeft voor de natuur. Ook wordt de waterkwaliteit niet goed gemonitord en is bijvoorbeeld nooit goed geregistreerd hoeveel land met natuurlijke vegetatie is omgezet in landbouwgrond. “Armoedebestrijding en voedselzekerheid staan voorop in de Rift Vallei. Het milieu krijgt geen prioriteit,” weet Hengsdijk. Van de deskundigheid opgedaan in de Rift Vallei zou Gambella veel lessen kunnen leren.

Nog geen samenwerking met Gambella

Het is nog te vroeg om te zeggen of Wageningen UR ook betrokken zal worden bij duurzame ontwikkeling van de zeer dun bevolkte Gambella regio. Abiy Ashenafi, werkzaam voor het Horn of Africa Regional Environment Centre & Network (HoAREC&N), laat weten: “We hebben een goede indruk gekregen van wat Wageningen UR te bieden heeft op het gebied van land use planning. Het was zeer interessant. Ook de bezoeken aan de vele andere organisaties in Nederland waren waardevol. De werkgroep zal alle informatie de komende weken evalueren. Het uiteindelijke doel is een geïntegreerd masterplan te maken voor Gambella regio, waarin we naast landbouw bijvoorbeeld ook kijken naar toerisme. Economische ontwikkeling en natuurbeheer moeten hand in hand gaan. Daarnaast willen we ook kijken naar sectoren die waarde toevoegen aan agrarische grondstoffen, zoals bijvoorbeeld de productie van shea butter, gemaakt van vruchten van lokale bomen.”

Veel contact met universiteiten in Ethiopië

Dat de Ethiopische delegatie tien dagen in Nederland was, is geen toeval. Het bezoek was georganiseerd door het Horn of Africa Regional Environment Centre & Network (HoAREC&N), een belangrijke partner van de Nederlandse ambassade in Ethiopië en onderdeel van Addis Ababa University. Nederland doet veel in Ethiopië en ook Wageningen UR heeft goede contacten in het land. Sinds 2009 is er een officiële samenwerking met het Ethiopian Institute for Agricultural Research en met de universiteiten van Addis Ababa, Haramaya, Hawassa, Jimma en Mekelle.