efsa_logo

Nieuws

EFSA: geen bewijs verhoogd risico op kanker door glyfosaat

Gepubliceerd op
12 november 2015

Eind maart 2015 maakte het International Agency for Research on Cancer (IARC) bekend dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend is'. EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, heeft op verzoek van de Europese Commissie het IARC rapport beoordeeld en komt tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is dat glyfosaat of glyfosaat bevattende gewasbeschermingsmiddelen kankerverwekkend zouden zijn.

Glyfosaat

De EFSA experts komen na beoordeling van de uitzonderlijk grote hoeveelheid studies tot de conclusie dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat een risico vormt voor de menselijke gezondheid. EFSA concludeert ook dat er onvoldoende bewijs is om glyfosaat te classificeren als mogelijk of waarschijnlijk kankerverwekkend.

De ecotoxicologische risico's voor water organismen, bijen, niet-doelwit geleedpotigen (arthropoden), bodemorganismen en niet-doelwit planten zijn laag.

Aanvullend onderzoek

De EFSA signaleert ook dat er op enkele onderdelen nog onvoldoende informatie beschikbaar is en doet aanbevelingen voor aanvullend onderzoek o.a. op het gebied van:

  • lange-termijn effecten van glyfosaat op kleine plantenetende zoogdieren en insectenetende vogels;
  • de route en de mate van verontreiniging van oppervlaktewater door afspoeling van glyfosaat bij gebruik op verhardingen.

Toelating glyfosaat verlengd

De huidige toelating van glyfosaat is recent verlengd van 31 december 2015 tot 30 juni 2016 zodat de resultaten van de EFSA studie meegenomen kunnen worden bij de lopende herregistratie van glyfosaat. Het is aan de Europese Commissie om te bepalen of glyfosaat op de lijst van toegelaten werkzame stoffen blijft. De afzonderlijke lidstaten bepalen vervolgens welke middelen en toepassingen toegelaten blijven.

Verschillende uitkomsten IARC en EFSA

Update 16 nov. In een commentaar in Nature wordt uitgelegd waarom IARC en EFSA tot verschillende conclusies komen. De twee organisaties hanteren verschillende uitgangspunten bij de risicobeoordeling. EFSA kijkt naar het risico bij praktijkgebruik volgens de voorschriften (conform de toelating). IARC kijkt in hoeverre een stof kanker kan veroorzaken, ongeacht de omstandigheden en concentraties.

Nature concludeert dat beide instellingen gedegen onderzoek hebben verricht volgens internationaal geaccepteerde normen. Alleen is de uitkomst verschillend omdat er verschillende dingen zijn onderzocht.

Gerelateerde berichten:

Wijzigingsvoorstel Besluit Gewasbeschermings-middelen en biociden
Mansveld komt terug op uitzondering laag-risico middelen
Reactie Mansveld op schadelijkheid glyfosaat