Conferentie

Een internationaal congres over ‘Post-Conflict, Cultural Heritage and Regional Development’

Mede georganiseerd door de leerstoelgroep Culturele Geografie van Wageningen University, het Comité 4 en 5 mei Wageningen (als onderdeel van het European Network of Places of Peace) en Hogeschool Inholland. Het doel van het aankomende congres over ‘Post-Conflict, Cultural Heritage and Regional Development’ (postconflictsituaties, cultureel erfgoed en regionale ontwikkeling) is om meer kennis en inzicht te verwerven in de perceptie, processen en problemen met betrekking tot een aantal plaatsen waar conflicten hebben plaatsgevonden en die in de loop der tijd belangrijke plaatsen voor herdenking, voorlichting en consumptie of zelfs commodificatie zijn geworden.

Organisator Cultural Geography Chair Group of Wageningen University, The Liberation Day Committee 1945 Wageningen (as part of the European Network of Places of Peace), and Inholland University of Applied Sciences
Datum

wo 9 oktober 2013 tot vr 11 oktober 2013

Bij dit multidisciplinaire evenement wordt ingegaan op het sociale, politieke, economische aspect, de ontwikkelingsaspecten en het potentieel van dergelijke plaatsen. Er worden ook kwesties belicht die betrekking hebben op het creëren van dergelijke erfgoedplekken. Tevens wordt er verkend hoe deze plekken kunnen worden ontwikkeld als ‘vredesinstellingen’ om toekomstige conflicten te helpen voorkomen. Naast interessante sessies rond verschillende aan het onderwerp gerelateerde thema's, zullen er keynote-presentaties zijn van Professor Gregory Ashworth, Dr. Karen Till en Dr. Philip Stone.

Conflicten leiden soms tot gewelddadige confrontaties waarbij slachtoffers vallen en infrastructuur, gebouwen en het milieu beschadigd raken. Dit levert vaak traumatische ervaringen op waar later herdenkingen voor worden gehouden. Plaatsen die daarmee in verband worden gebracht, worden op die manier van materiële, sociale en/of symbolische waarde binnen de gemeenschap, het land of de regio. Vooral wanneer inwoners en beleidsmakers actief initiatieven opzetten om deze gedenkwaardigheden te omarmen als onderdeel van gezamenlijke herdenking, educatie en/of als lokaal erfgoed voor mensen uit binnen- en buitenland.

Jaarlijks bezoeken duizenden, soms miljoenen mensen plaatsen als Auschwitz, Ground Zero, Hiroshima, Choeung Ek en Gettysburg. Wageningen is als Bevrijdingsstad de ideale plek voor dit internationale congres. Jaarlijks komen er ruim 120.000 bezoekers naar de stad voor de nationale herdenkings- en bevrijdingsfestivals. Dat bewijst de populariteit van deze plaatsen. Tegelijk krijgen ze soms commentaar te verduren vanwege de commercialisatie, duurzaamheid en verschillende historische interpretaties, hetgeen gemengde gevoelens en controverse kan oproepen.