Persbericht

'Evolutie' veroorzaakt door visvangst, zorgt voor bonus op goed visserij-management

Gepubliceerd op
16 juli 2013

Onderzoek van een internationaal team met onder andere onderzoekers van Wageningen UR laat zien dat visvangst er toe kan leiden dat er bij vissen evolutionaire genetische veranderingen plaatsvinden, waardoor de vissen sneller groeien en eerder geslachtsrijp zijn. Goed management van de visvangst kan er voor zorgen dat daardoor ook de opbrengst voor de vissers stijgen. Is de vangstdruk echter te hoog, dan werken genetische veranderingen juist negatief en treden er economische verliezen op.

Genetische veranderingen in kabeljauw

Het onderzoek, dat onlangs gepubliceerd is in het online tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), is het eerste waarin wordt bekeken of genetische veranderingen in kabeljauw, die het gevolg zijn van bevissing, economische effecten hebben.

Overbevissing

De overbevissing van onze oceanen is om verschillende redenen zorgwekkend. Een recent issue is het idee dat de vangstdruk zo hoog kan zijn, dat er genetische veranderingen ontstaan in de populatie vissen. Wetenschappers wereldwijd vragen zich af of de hoeveelheden die in verleden zijn gevangen groot genoeg zijn geweest om dit soort veranderingen te veroorzaken. En zo ja, hebben die veranderingen dan een positief of negatief effect voor de visserij en inkomsten van de vissers?

Beheersplannen visserij

Wetenschappers van Wageningen UR (University & Research centre), samen met de Universiteit van Oslo en andere internationale partners, hebben in detail naar deze vragen gekeken. “Op dit moment wordt in beheersplannen voor de visserij geen rekening gehouden met de evolutionaire effecten van bevissing”, zegt Andries Richter, die aan deze studie heeft meegewerkt als deel van zijn promotieonderzoek. “Het belangrijkste doel van ons onderzoek was om te kijken of evolutie ook economisch relevant is.”

Naast visvangst ook andere invloeden

De grootste uitdaging in het beantwoorden van die vraag is het feit dat de groei en voortplanting van vissen niet alleen wordt bepaald door hun genetische code, hun DNA, maar ook door hun omgeving. Die omgeving, de zee en de oceaan, verandert voortdurend. Dat maakt het lastig om de effecten van de genetische veranderingen en de effecten van en omgevingsveranderingen uit elkaar te halen. Om dit probleem op te lossen hebben de onderzoekers een gedetailleerd computermodel opgesteld voor de populatie Noordoost Arctische kabeljauw, op dit moment de grootse populatie in de wereld. De kneep zit hem erin dat er twee versies van het model zijn gemaakt, één waarin alleen veranderingen in de omgeving worden bekeken en één waarin ook genetische veranderingen in het model zijn meegenomen. 

Sneller groeien, eerder geslachtsrijp

De onderzoekers ontdekten dat zelfs een heel kleine vangstdruk al genetische veranderingen kan veroorzaken. Verrassend is dat het van de grootte van de vangstdruk afhangt of die veranderingen een positief of een negatief effect hebben. Ongeacht de grootte van de vangstdruk zorgt evolutie ervoor dat vissen sneller groeien en eerder geslachtsrijp zijn. Dat is positief, omdat het zorgt voor meer nageslacht. Maar als de vangstdruk te hoog wordt, slaat dat in het tegendeel om en zijn de economische effecten negatief. De reden is dat door de veel snellere groei de vissen al op heel jonge leeftijd worden gevangen, nog voordat ze zich hebben kunnen voortplanten. Zorgwekkend is natuurlijk dat evolutionaire veranderingen juist slecht uitpakken als een visbestand toch al sterk onder druk staat als gevolg van overbevissing.

Gevolgen voor het hele ecosysteem?

De resultaten van het onderzoek onderschrijven het idee dat de sleutel van goed visserijbeheer ligt in lage vangstdruk, onafhankelijk van de effecten van evolutie. Is de conclusie dus dat we die effecten rustig kunnen vergeten? “Toch niet”, zegt Andries Richter. “Kabeljauw is natuurlijk maar één specifiek soort. Voor andere soorten zou het makkelijk anders kunnen zijn. En we weten echt nog heel weinig over de gevolgen voor het hele ecosysteem.”

Het onderzoek is onder andere medegefinancierd door de Europese Unie en NWO.