gerst op zilte grond

Achtergronden bij onze advertenties

Gerst op zilte grond

Gerst is een belangrijk voedselgewas, maar gedijt niet goed op zilte grond. Wereldwijd is echter al meer dan 800 miljoen hectare landbouwgrond te zout.

Een Vietnamese promovendus van Wageningen UR onderzocht het genetisch materiaal van 200 typen gerst. Hij ontdekte in het genoom van gerst twee locaties die een rol spelen bij de wateropname uit zilte grond. Met deze kennis komen straks via veredeling gerstrassen beschikbaar die wel goed kunnen groeien op verzilte landbouwgrond. Zo werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.


Willen we in 2050 voldoende voedsel kunnen produceren voor de ruim 9 miljard mensen die dan de wereld bevolken dan is een goed begrip van de mechanismen waarmee allerlei voedsel gewassen kunnen gedijen op zoute landbouwgronden zeer belangrijk.
Richard Visser

Downloads

Meer informatie: