paardenbloem op verhardingen

Nieuws

Glyfosaat onschadelijk voor mens en dier

Gepubliceerd op
11 december 2013

Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) komt na grondig literatuuronderzoek tot de conclusie dat Glyfosaat niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Het Bfr heeft hiervoor 1050 nieuwe wetenschappelijke studies onder de loep genomen.

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

In het kader van de herevaluatie van werkzame stoffen heeft het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat opnieuw geevalueerd. Door regelmatig herevaluaties uit te voeren worden eventuele nieuwe wetenschappelijke inzichten in de beoordeling betrokken. Uit alle beoordeelde studies zijn geen aanwijzingen gevonden dat glyfosaat schadelijk zou zijn voor de menselijke gezondheid, zo meld het Bfr op haar website. Glyfosaat is niet kankerver­wek­kend, heeft geen schadelijk effect op de voortplanting of de ongeboren vrucht. Het Bfr ziet dan ook geen redenen om bestaande normen voor menselijke gezondheid aan te passen.

DOB 2.0

In 2014 zal op Europees niveau de toelating van glyfosaat opnieuw worden beoordeeld. De risico-evaluatie van het Bfr zal daarbij een belangrijke rol vervullen. Het Bfr onderzoek bevestigt tevens dat de pijlers onder het DOB systeem stevig zijn. DOB biedt de mogelijkheid voor een effectief en milieuverantwoord onkruidbeheer op verhardingen passend binnen de Europese regelgeving.

Bron: website Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)