Nieuws

Goede ervaringen met energie praktijknetwerken

Gepubliceerd op
25 november 2013

De afgelopen jaren heeft Wageningen UR Glastuinbouw meegewerkt aan vier zogenaamde INES netwerken (Innovatienetwerk Nieuwe Energiesystemen) in Limburg, Noordoostpolder, Gelderland en Noord-Brabant. In deze netwerken konden ondernemers aangeven welke onderwerpen rondom energie in bijeenkomsten uitgediept moesten worden. In de energievoorziening scoorden aardwarmte, vergisting en houtstookketels hoog, met daarnaast het geconditioneerde telen en andere vormen van CO2 levering of productie.

Over deze thema’s zijn in de netwerken eerst excursies georganiseerd naar bedrijven met deze technieken en deskundigen uitgenodigd voor een presentatie. Daarna volgde binnen de groep deelnemers, vaak met een collega met ervaring op eigen bedrijf, een uitgebreide discussie over de mogelijkheden om op het eigen bedrijf toe te passen en de verwachte knelpunten. Deze discussies leidden tot meer begrip over de werking van technieken en over welke factoren succesvol gebruik bepalen.

In een aantal gevallen is er aan Wageningen als neutrale partner gevraagd een eerste haalbaarheidsberekening te maken met daarin de invloed van de kritische succesfactoren.

Vrijwel alle deelnemers hebben na afloop aangegeven meer kennis en inzicht te hebben in de toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe energievoorzieningen en het geconditioneerde telen. 

Project