Nieuws

Grip op Licht: wel beschadiging maar geen schade

Gepubliceerd op
25 november 2013

Veel licht leidt tot fotoinhibitie, onzichtbare schade aan het fotosyntheseapparaat. Fotoinhibitie komt veel voor en de schade wordt eenvoudig door de plant zelf gerepareerd. Bij teveel licht kan de plant de schade niet meer volledig repareren en ontstaat er visuele bladschade.

Fotoinhibitie kan gemeten worden als een verlaging van de maximale fotosynthese-efficiëntie (Fv/Fm). Afgelopen voorjaar is in het project 'Grip op Licht' een belichtingsproef uitgevoerd met Anthurium 'Pink Champion'  Bromelia Vriesea 'Miranda' om na te gaan of er een relatie is tussen fotoinhibitie en bladschade.

Fotoinhibitie

In een klimaatkamer zijn de planten 5 dagen belicht met diffuus licht (1100 μmol PAR.m-2.s-1, Philips daglichtlamp) waarbij de bladtemperatuur niet boven 35°C uitkwam. Bij lichtdoses tot 24.5 mol.m-2.dag-1 was er direct na afloop van de belichting fotoinhibitie, maar geen visuele bladschade. De fotoinhibitie verdween binnen één tot enkele dagen. Deze resultaten laten zien dat potanthurium en bromelia bij normale bladtemperatuur heel veel licht verdragen. Mogelijk is nog meer winst uit diffuus daglicht te halen dan de vorig jaar gevonden teeltversnelling van 25%.

'Grip op Licht' is gefinancierd door de programma’s Biosolar Cells en Kas als Energiebron van Economische Zaken en Productschap Tuinbouw en door Ludvig Svensson en Guardian.