Nieuws

Groeilicht en tussenlicht met SON-T en LED voor energiebesparing bij Gerbera

Gepubliceerd op
12 december 2013

Dit najaar is een onderzoek gestart naar de toepassingsmogelijkheden van LED belichting in de teelt van Gerbera. Het doel is inzicht te verkrijgen of met LED belichting tussen of boven het gewas de energie-efficiëntie van de belichting verhoogd kan worden. Voor dit onderzoek zijn 2 kassen bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk ingericht met het ras Kimsey. In beide kassen is 100 µmol/m2/s topbelichting, 80 µmol/m2/s topbelichting en 60 µmol/m2/s topbelichting + 20 µmol/m2/s tussenbelichting geïnstalleerd. De energiedoelstelling is door lichtintegratie 10%, door efficiëntie voordeel van LED 10% tot 20% en door lagere lichtintensiteit 20% energie te besparen.

Bij lichtintegratie wordt gestuurd op basis van gewenste groeilichtsom per dag. Hiervoor wordt de aansturing in de Hoogendoorn iSii gebruikt. De gerealiseerde lichtsommen in de proefkas zijn redelijk gelijk aan de praktijk geweest. In september en oktober is er door lichtintegratie iets minder belicht dan in de praktijk, maar vanaf november wordt de gewenste PAR lichtsom niet meer bereikt en is er geen besparing meer door lichtintegratie. Uit de klimaatgegevens is duidelijk te zien dat de kastemperatuur onder SON-T belichting sneller oploopt dan onder LED belichting. Dit komt ook tot uiting in de planttemperatuur, maar daarbij moet worden opgemerkt dat hoe hoger de intensiteit hoe sneller de planttemperatuur oploopt bij zowel SON-T als LED.

Kleine verschillen

De verschillen in productie zijn tot nu toe klein, maar de productie onder de hoogste intensiteit (100 µmol/m2/s)  SON-T is gemiddeld de hoogste tot nu toe. Lengte en takgewicht zijn gemiddeld iets hoger onder LED. Uit de houdbaarheidsbepalingen zijn geen duidelijke verschillen geconstateerd.

Bij fotosynthesemetingen was geen verschil in lichtrespons tussen LED en SON-T belichting. Op bladniveau stopt het lineair verband bij beide net boven de 100 µmol/m2/s. Daarnaast is er bij hoog lichtniveau een zwakke temperatuurinvloed op de bladfotosynthese gemeten, die bij een laag lichtniveau afwezig is.

Verschillende lichtkleuren

Ter oriëntatie zullen op een praktijkbedrijf de gewaseffecten onderzocht worden van verschillende lichtkleuren (rood, verrood, blauw, rood en blauw) op de ontwikkeling van Gerbera. Dit vindt plaats bij ‘Suri’ met aan de andere kant ‘Kimsey’.

Het onderzoek wordt het komende half jaar voortgezet bij Wageningen UR Glastuinbouw en wordt begeleidt door de BCO vanuit de Landelijke Gerbera Commissie van LTO Groeiservice in samenwerking met Flori Consult Group. Naast teelttechnische aspecten moet ook duidelijk worden of de energiedoelstellingen haalbaar zijn.

Het onderzoek wordt gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken en Productschap Tuinbouw via het programma Kas als Energiebron en door Philips (belichting).