Nieuws

Hernieuwbare energie vijf Europese landen in beeld gebracht

Gepubliceerd op
14 november 2013

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over het gebruik van hernieuwbare energie. Alterra Wageningen UR bracht de sturingsmix van Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk in beeld om na te gaan hoe zij hun doelen proberen te bereiken.

Gekozen is het energiebeleid in beeld te brengen voor de vijf landen die – in vergelijking met het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in 2005 – de meest vooruitstrevende bindende streefcijfers voor 2020 hebben: Verenigd Koninkrijk (+13,7%), Denemarken (+13%), Ierland (+12,9%), Frankrijk (+12.7%) en Duitsland (+12,2%).

Energiemix

De energiemix per land verschilt nogal. Frankrijk gebruikt veel kernenergie en relatief weinig kolen en gas. Denemarken en Ierland gebruiken geen kernenergie. In het Verenigd Koninkrijk is het aandeel gas groot. In vergelijking met 2005 is in alle vijf landen het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen gestegen. In Denemarken en Duitsland is de stijging resp. 6,1% en 6,5%.In Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ligt dit tussen de 1% en 4% ten opzichte van 2005.

Sturingsstijlen

Als het gaat om sturingsstijlen hebben in alle vijf landen regelgeving en financiële instrumenten de overhand, maar er zijn ook verschillen. Duitsland zet vrijwel alleen maar in op regelgeving en financiële instrumenten. Denemarken en Frankrijk richten zich daarnaast ook op informeren over energiebesparing en reductie van CO2-emissies. Zij doen daarmee een beroep op de maatschappelijke partijen om daar ook aan bij te dragen. Het Verenigd Koninklijk stimuleert in het algemeen besparing en hernieuwbare energie via onder andere zachte instrumenten (informeren, visie). Daarbij stimuleert het Verenigd Koninkrijk specifiek biomassa-energie en windenergie. Ierland zet ten slotte vooral in op hernieuwbare energie in algemene zin: onderzoek en zachte instrumenten (informeren).