Het Groene Boek: tijdnormen voor de groene sector

Product of dienst

Het Groene Boek: tijdnormen voor de groene sector

Tijdnormenboek voor de groene sector

De inmiddels opgeheven Commissie Normering Groen (CNG) heeft in de jaren ’80 de basis gelegd voor een overzicht van tijdnormen voor de aanleg en het onderhoud van natuur, groen en recreatieve voorzieningen. Dit overzicht bleek een gewaardeerde informatiebron voor het maken van ramingen en begrotingen. Na diverse uitbreidingen en herdrukken is Het Groene Boek voor onder andere gemeenten, hoveniersbedrijven, recreatie- en waterschappen, aannemers en advies- en ingenieursbureaus momenteel een onmisbaar hulpmiddel bij het opstellen en beoordelen van begrotingen of offertes. Ook in het onderwijs wordt het boek regelmatig gebruikt.

Normtijden

In één boek vindt u meer dan 5.000 normtijden voor vrijwel alle werkzaamheden binnen de categorieën:

  • grondwerken
  • drainage
  • leidingwerk
  • funderingslagen
  • wegverhardingen
  • groenvoorzieningen (aanleg en onderhoud)
  • kust- en oeverwerken
  • verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
  • terreininrichting

IMAG en tijdnormen

In 2001 heeft het IMAG (Instituut voor Milieu en AGritechniek) een nieuwe uitgave van Het Groene Boek uitgebracht. Dit is nu nog steeds het meest actuele en volledige boek met tijdnormen op dit gebied. In deze uitgave zijn op veler verzoek de werkzaamheden geordend volgens de RAW-systematiek van het CROW. Hierdoor is een directe aansluiting mogelijk bij de gebruikelijke begrotingsopzet van aanbesteed werk.

De gedrukte versie van Het Groene boek is helaas uitverkocht. Het is alleen nog mogelijk een cd-rom met een digitale versie van Het Groene Boek te bestellen.