Studentenverhaal

''Ik heb volwassenen geïnterviewd en hen gevraagd hoe zij terugkijken op kinderarbeid en of de VN kinderrechten voor hun relevant zijn.''

Wat is de betekenis van VN kinderrechten voor kindarbeiders in Zuid India? In dit afstudeeronderzoek stond de vraag centraal of en hoe de VN kinderrechten relevant zijn voor kindarbeiders en voor organisaties die voor hen opkomen. Hanna is naar Zuid-India gegaan en heeft daar eerst meegelopen met een regionaal project van een ontwikkelingsorganisatie die voormalig kindarbeiders opvangt. Het ging hier bijvoorbeeld om meisjes die eerder in de landbouw moesten werken, lange dagen zonder pauze, soms bij eigen familie, soms in loondienst, zodat er eten is, of zodat hun broertje wel naar school kan.

Mijn afstudeervak ging over de kinderrechten die door de VN zijn opgesteld.

Stage

De kinderen wonen een half jaar intern op een school, waar ze samen koken en leven, en leren naaien en borduren. Uiteindelijk heeft Hanna volwassenen geïnterviewd die dit programma hebben doorlopen en hen gevraagd hoe zij terugkijken op kinderarbeid en of de VN kinderrechten voor hun relevant zijn.

Hanna: ik had van te voren verwacht dat de VN kinderrechten te abstract zouden zijn, en dat ze zelf anders zouden denken over de rechten van kinderen. Ook had ik gedacht dat lokale organisaties niet echt met de VN kinderrechten zouden werken. Het tegendeel bleek waar, toen ik voormalig kinderarbeiders vroeg hoe de situatie van kinderen zou moeten zijn, noemen ze heel vergelijkbare dingen als die in de VN kinderrechten staan. Ze vinden het idee dat er dit soort universele rechten zijn ook heel prettig, koppelen het ook aan wat ze willen voor hun eigen kinderen, ze zien het echt als een manier om de situatie te veranderen. Ook lokale organisaties gebruiken de kinderrechten, bijvoorbeeld in bewustwordingscampagnes en in hun lobby voor strengere wetgeving en meer controle. Het geeft hen een morele basis om activiteiten op te starten.

De plek waar ik zat, in Tamil Nadu, was heel warm (40-45 graden) en droog. Hier stond die kostschool, en ik woonde ook op hun terrein. ’s Avonds en in het weekend hielp ik de kinderen met hun huiswerk en deed spelletjes, en ze wilden mij graag voorlezen. De kinderen noemde me Hanna Aka, grote zus. Overdag ging ik dan interviewen, meestal 2 interviews per dag.

Ook heb ik andere ontwikkelingsorganisaties opgezocht, met de trein ben ik de hele staat doorgegaan. Ik heb dus ook de nasleep van de Tsunami gezien. Organisaties aan de kust combineren kinderarbeidprojecten met traumaverwerking en scholing, bijvoorbeeld voor kinderen die eerder in de visserij werkten.