plenaire_zaal_tweede_kamer

Nieuws

Kamps De Wild stopt met Weed-IT

Gepubliceerd op
23 oktober 2015

Kamps De Wild BV stopt per 1-1-2016 met de bouw en distributie van de Weed-IT MKII selectieve onkruidbestrijdingsapparatuur. Dat heeft zij haar klanten vorige week laten weten. Tot beëindiging is besloten vanwege de onzekere marktperspectieven nu de Nederlandse overheid inzet op een verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen. Kamps de Wild heeft i.s.m. Rometron BV de Weed IT sensorgestuurde onkruidbestrijdingsmethode ontwikkeld. Veel gemeenten maken of hebben gebruik gemaakt van de Weed-IT technologie.

Verbod onkruidbestrijdingsmiddelen

Staatssecretaris Mansveld van Milieu streeft naar een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Hiervoor heeft zij in juni een wijzigingsvoorstel van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ontwerpbesluit zal ook nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Het besluit is pas definitief na goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Vragen Tweede Kamer nog onbeantwoord

Naar aanleiding van het wijzigingsvoorstel hebben Tweede Kamer fracties in totaal 166 vragen ingediend. De Kamerleden hadden met name vragen over het verbod op laag-risico middelen, de gevolgen voor het milieu van alternatieve methoden en de uitzondering van sport- en recreatieterreinen op het verbod. De vragen zouden uiterlijk 9 oktober worden beantwoord. Op dit moment, twee weken na dato, zijn de antwoorden er nog steeds niet.

Is 2016 haalbaar?

Nadat alle Kamervragen beantwoord zijn, moet de Raad van State nog een juridisch advies over het wetsvoorstel geven. Vervolgens wordt het wetsvoorstel samen met het advies van de Raad van State aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarna moet de Eerste Kamer nog instemmen met het wetsvoorstel. Dit hele traject neemt zo'n vier tot vijf maanden in beslag. Dat roept de vraag op of het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen nog vóór het beheerseizoen van 2016 kan ingaan.