Nieuws

LEI lanceert agrarische vertrouwensindex

Gepubliceerd op
9 april 2013

LEI Wageningen UR presenteert een nieuw instrument om de actuele stemming onder boeren en tuinders over hun bedrijfssituatie te peilen: de LEI agro-vertrouwensindex. De barometer is een coproductie met drie andere partijen, te weten het ministerie van Economische Zaken, LTO Nederland en Flynth accountants. De resultaten worden via de Europese landbouworganisatie Copa-Cogeca ook vergeleken met ontwikkelingen in andere EU-lidstaten.

Direct naar de agro-vertouwensindex.

Elk nieuw kwartaal geeft de index een actueel inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector, met een vooruitblik op de korte en de wat langere termijn.

Beleidsmakers en bedrijven hebben hierdoor niet alleen een actueel, maar ook een wetenschappelijk en representatief beeld van de sector en de stemming onder ondernemers. Door de vooruitblik is het mogelijk in te spelen op ontwikkelingen en hier beleid op te voeren of aan te passen. De afgelopen twee kwartalen heeft het LEI al proefgedraaid. De resultaten van die eerste twee kwartaalmetingen zijn gebruikt om de methode te optimaliseren. De eerste complete rapportage van de nieuwe vertrouwensindex over het eerste kwartaal 2013 wordt eind april uitgebracht.

Naast het sentiment van de ondernemers wordt ook gevraagd naar de ontwikkeling van enkele belangrijke bepalende factoren zoals de productiekosten, de fysieke opbrengsten en oogst, opbrengstprijzen, omzet en winst.

De agro-vertrouwensindex komt voort uit het Topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Het gaat om een deelproject binnen het samenwerkingsverband Market Outlook & Intelligence binnen de topsector Agri&Food.

De resultaten komen beschikbaar op de website: www.leiagrovertrouwensindex.nl


Deelnemende partners naast het LEI:

Ministerie van Economische Zaken
Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid en zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creĆ«ren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.  http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

LTO Nederland
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO ) is een ondernemers- en werkgeversorganisatie. Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. www.lto.nl

Flynth

Al meer dan tachtig jaar laten ondernemers zich ondersteunen door de adviseurs en accountants van Flynth, de Nederlandse accountants- en adviesdienstverlener voor ondernemers met 35.000 klanten, ruim 1.800 medewerkers en ruim 60 vestigingen. De organisatie is sterk in het MKB, de agrarische sector en tuinbouw. www.flynth.nl