MVO agro-sector in Ethiopië

Nieuws

Leidraad maatschappelijk verantwoord ondernemen voor agro-sector Ethiopië

Gepubliceerd op
15 december 2010

Agro-ondernemers die actief zijn in Ethiopië kunnen nu via een praktische leidraad meer met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig zijn.

De brochure 'Inspiring practices in corporate responsability' doet suggesties om beter te presteren op People, Planet en Profit.

In Ethiopië hebben ondernemers steeds meer interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierdoor wordt hun bedrijf sterker, sluiten ze beter aan bij hun omgeving en kunnen ze een betere positie krijgen op de markt. De Nederlandse en Ethiopische landbouwministeries willen dit zichtbaar maken en verder stimuleren binnen de Ethiopische commerciële land- en tuinbouwsector. Inspiring practices in corporate responsability bevat richtlijnen en praktische tips op het gebied van corporate social responsability (CSR). De brochure is tot stand gekomen met steun van het LEI, het Ministerie van EL&I, het Ministerie van Landbouw in Ethiopië (MOARD) en de hulp van de Ethiopische vereniging van tuinbouwproducenten en -exporteurs (EHPEA).

People, Planet, Profit

De brochure pleit voor een goede balans tussen People, Planet en Profit. Dat betekent:

  • dat het belangrijk is dat ondernemers goed zorgen voor hun medewerkers door bijvoorbeeld trainingen te geven over veilig bestrijdingsmiddelengebruik en goede arbeidsvoorwaarden te treffen;
  • dat zij milieuvervuiling proberen te verminderen door o.a. minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken, afval goed te scheiden en te verwerken en het personeel hierin bij te scholen en specifieke procedures te laten volgen;
  • dat zij hun kosten kunnen verminderen en inkomsten verhogen, bijvoorbeeld door een goede reputatie op te bouwen.

Publicatie