Nieuws

Leveranciers bijgepraat over diffuse kasdekmaterialen

Gepubliceerd op
4 november 2013

De afgelopen zeven jaar heeft Wageningen UR Glastuinbouw veel onderzoek gedaan aan diffuse kasdekmaterialen. Er zijn kasproeven gedaan en er is onderzoek in het Lichtlab van Wageningen UR Glastuinbouw uitgevoerd. Zo’n vijftig leveranciers van glas en schermmaterialen kwamen 29 oktober 2013 naar de bijeenkomst ‘Zicht op Licht’. Zij werden bijgepraat over materiaaleigenschappen, gewasreacties onder diffuus licht en de nieuwe standaard voor het meten van diffusiteit, de F-scatter.

Diffuus licht dringt dieper in het gewas door. Dat leidt tot een hogere droge stof productie. Bij vruchtgroentegewassen resulteert dat in een meerproductie tot ongeveer 10%. Bij potplanten kan daardoor een teeltversnelling van enkele weken worden gehaald. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw.

Er is daarom een grote belangstelling voor diffuse kasdekmaterialen en de afgelopen jaren zijn er dan ook veel nieuwe materialen op de markt gekomen. Behalve nieuwe glassoorten, zijn dat schermdoeken en speciale coatings, die de teler op de kas kan aanbrengen. De aanwezigen waren erg geïnteresseerd in de resultaten en er waren veel vragen over de interpretatie daarvan voor de praktijk.

Verschillen tussen diffuse materialen

Wageningen UR Glastuinbouw doet sinds 2004 zowel kasproeven als laboratoriummetingen met diffuse materialen. Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij diffuus glas. “Het is duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de materialen. Zo is het ene soort diffuus glas het andere niet. De kennis die wij opdoen met diffuus glas, geldt trouwens in grote lijnen ook voor de andere diffuse materialen,” stelde Silke Hemming, teamleider tuinbouwtechnologie bij Wageningen UR Glastuinbouw, tijdens de bijeenkomst voor toeleveranciers.

De beschikbare kasdekmaterialen zijn sterk verbeterd sinds de eerste proeven met diffuus glas. Wel geldt voor glas dat per soort de oppervlaktestructuur sterk verschilt. Zie: 'Verschillen diffuus glas op een rijtje'. Dat heeft grote gevolgen voor de diffusiteit uitgedrukt in de zogenaamde ‘haze’-factor’. Het al of niet aanbrengen van een anti-reflectie (AR-) behandeling heeft grote effecten op de hemisferische lichtdoorlaat. Ook blijkt condensvorming op het kasdek een rol te spelen bij de lichtdoorlaat. “Dat is echter een factor waar we nog weinig grip op hebben,” aldus Hemming.

Leveranciers en telers kunnen de eigenschappen van glas, folie, coating of schermdoek laten bepalen in het Lichtlab. Daarvan wordt op grote schaal gebruik gemaakt. Er zijn in het afgelopen jaar enkele tientallen monsters van kasdekmaterialen getest.

Nieuwe standaard voor diffuus

Op dit moment werkt Wageningen UR Glastuinbouw aan een nieuwe standaard voor het weergeven van de mate van diffusiteit. De ‘haze-factor’ geeft namelijk onvoldoende informatie over de ruimtelijke spreiding van het licht. Het gevolg is dat materialen waarvan een hoge haze wordt vermeld, toch geen brede verdeling van het licht in het gewas kunnen hebben.

Met nieuwe meetapparatuur is het mogelijk om een beter beeld te krijgen van de lichtverdeling. Deze wordt weergegeven met de zogenaamde F-scatter. Onderzoeker Gert-Jan Swinkels stelt dat deze waarde binnenkort de haze-factor zal vervangen. De leveranciers van glas en schermdoek materialen reageerden positief op deze nieuwe waarde. Zij zullen deze vermelden op hun specificaties naast de ‘haze-factor’.