Martin Kropff

Martin Kropff heeft een belangrijke rol gespeeld in het bewerkstelligen van de vooraanstaande positie van Wageningen UR in het nationale topsectorenbeleid als lid van het Topteam Agri&Food. Onder zijn leiding zijn alle opleidingen van Wageningen University zonder kanttekeningen geaccrediteerd en heeft de universiteit het predicaat internationale instelling gekregen, er is veel aandacht geschonken aan het kwaliteitsbeleid. Wageningen University heeft in de afgelopen 8 jaar een verdubbeling van het aantal studenten gerealiseerd en tegelijkertijd de nummer 1 positie in de nationale benchmark hoger onderwijs weten vast te houden. Ook wetenschappelijk heeft Wageningen UR haar positie versterkt; op de wereldranglijst voor universiteiten die gespecialiseerd zijn in landbouwonderzoek neemt Wageningen UR de eerste plaats in.