Nieuws

Minder misvormde Zantedeschia's

Gepubliceerd op
18 juli 2013

Misvormde bloemen in de snijbloem Zantedeschia, zoals dubbele, open, groene bloemen en ‘scheurkelken’, komen vaak voor, en kosten de teler opbrengsten. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, onderzocht in dit project in hoeverre de relatieve luchtvochtigheid (RV) en temperatuur in de kas van invloed zijn op de bloemmisvorming en -verdroging.

In het project van het Productschap Tuinbouw is door PPO Bloembollen onderzocht of verschillen in kasklimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid), plantdatum (maart/juli), cultivar en dompelen in gibberelline van invloed zijn op het ontstaan van misvormde bloemen en op het aantal goede bloemen.

Invloed kastemperatuur

Het onderzochte kasklimaat en de plantdatum bleken niet van invloed op het ontstaan van misvormde bloemen. Tweemaal dompelen van de knollen in gibberelline leidde tot meer afwijkende bloemen dan eenmaal dompelen en ook zijn er verschillen tussen cultivars gevonden.

Het kasklimaat was wel van invloed op het aantal goede bloemen: een lagere kastemperatuur gaf meer goede bloemen dan hogere temperaturen. Een hogere relatieve vochtigheid leidde tot meer uitval. De koelste afdeling gaf het laagste percentage uitval.