Promotie

Mobiliteit van boeren in Mali

In tegenstelling tot hun sedentaire imago zijn boeren in Centraal- en Zuid-Mali juist verrassend mobiel. Veel boerenfamilies hebben zich in agrarische nederzettingen gevestigd waar ze het akkerareaal in rap tempo uitbreiden. Dit onderzoek richt zich op de mobiliteit van boeren en hoe ze toegang tot grond verkrijgen.

Organisatie Wageningen University, Sociologie van Ontwikkeling en Verandering
Datum

ma 25 november 2013 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Het is uitgevoerd in twee regio’s in Mali met heel verschillende landbouwcondities betreffende regenval, bevolkingsgroei en mogelijkheden om geldinkomsten te verwerven. Het onderzoek laat zien dat verschillen in regionale landbouwcondities hebben geleid tot verschillende mobiliteitspatronen in tijd en ruimte.

Explosive population growth and increased involvement in cash cropping will create an underclass of marginalized farmers and result in a wave of migration among the rural poor that could ultimately threaten political stability.
Karin Nijenhuis

De mobiliteit van boeren is echter niet alleen een reactie op veranderende landbouwcondities, maar ook onderdeel van lokale politieke processen, vaak conflictueus, waarin boeren toegang tot grond verkrijgen. Door de cruciale rol van landbouwcondities in deze politieke processen te belichten, levert dit onderzoek een nieuwe geografische dimensie aan het denken over toegang tot land, landgebruik en conflict in West Afrika en daarbuiten.