Nieuws

Nieuw vakblad 'Stad en Groen'

Gepubliceerd op
13 september 2013

'Niet goed rentmeesterschap, maar de politieke kleur van een gemeentebestuur bepaalt welke onkruidbestrijding ik kan inzetten'. Dat zegt Wilco Boender, commercieel manager bij Verheij Integrale Groenzorg uit Sliedrecht in het eerste nummer van Stad en Groen, een nieuw vakblad gericht op integraal openbaar groenbeheer.

In het eerste nummer aandacht voor integraal groenbeheer en de visie van de firma Verheij Integrale Groenzorg op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte, de tot standkoming van het kabinetsvoorstel en de consequenties voor de sector. Firma Verheij is een professioneel groenvoorzieningsbedrijf gevestigd in Sliedrecht. Met steunpunten in geheel Nederland zijn er dagelijks zo’n 150 medewerkers actief in het onderhoud en de aanleg van buitenruimten.

Het nieuwe vakblad Stad en Groen richt zich op een brede doelgroep, bestaande uit professionals bij gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, techniekbedrijven en groenaannemers. Stad en Groen is een uitgave van NWST NeWSTories