Nieuws

Nieuwe berekening kengetallen varkenshouderij

Gepubliceerd op
12 december 2013

De zeugenhouderij en de vleesvarkenshouderij gaan nieuwe kengetallen gebruiken die beter passen bij de huidige bedrijfsvoering. Denk aan schaalvergroting, meerwekensystemen en het mesten van beren. De oude kengetallen dateerden uit 2001. Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van LTO Nederland (SIVA) en AgroConnect de nieuwe kengetallen samen met brancheorganisaties en bedrijfsleven ontwikkeld.

Zeugenhouderij

De belangrijkste wijziging bij de nieuwe kengetallen voor de zeugen is de nieuwe berekeningswijze van de worpindex en gespeend per zeug per jaar. Nu wordt bijvoorbeeld het aantal gespeende biggen per zeug per jaar berekend, door het totaal aantal gespeende biggen te delen door het gemiddeld aantal aanwezige zeugen. Het maakt dan veel uit of er in een maand 4 of 5 keer, of bij een meerwekensysteem 1 of 2 groepen zeugen worden gespeend. Met de nieuwe rekenregels is dit ondervangen door het aantal gespeende biggen per zeug per jaar te berekenen op basis van het aantal gespeende biggen per worp en de gemiddelde lengte van de cyclus (inclusief alle verliesdagen). Dit heeft ook invloed op levend geboren per zeug per jaar. Ook wordt een nieuw kengetal geïntroduceerd: % sterfte van zeugen per jaar.

Vleesvarkenshouderij

Steeds meer vleesvarkenshouders mesten ook beren. Hiervoor worden nieuwe omrekeningsfactoren, per soort vleesvarken, van geslacht naar levend gewicht doorgevoerd. Voor de economische vergelijking bij vleesvarkens wordt het kengetal saldo per vierkante meter toegevoegd, zodat vergelijking tussen bedrijven die met en zonder marktconcepten werken eenvoudiger wordt. De omrekeningsfactor voor levend-waaggewicht van 4,5 procent vervalt. Het overgrote deel van dieren die worden uitbetaald naar levend gewicht, worden tijdens of snel na het opladen gewogen, waardoor de oude omrekenfactor overschatting van de groei en voederconversie geeft.

Kengetallen exclusief btw

Een belangrijk wijzigingsvoorstel is dat voortaan bij het berekenen van kengetallen alle bedragen exclusief btw worden gebruikt. Of en hoe de btw verandering ge├»mplementeerd wordt komt in 2014 nog aan de orde (wat bijvoorbeeld te doen met bedrijven in de Landbouwregeling?). De leveranciers van Bedrijfs Management Systemen (BMS) zullen de komende tijd uitleggen wat de varkenshouder er in de praktijk precies van gaat merken.

Beheer

De kengetallen en rekenregels worden beheerd door de onderhoudscommissie Uniformeringsafspraken Varkenshouderij van AgroConnect. Hierin zijn vertegenwoordigd: ABAB, Agra-Matic, AgrifirmFeed, AgriSyst/PigExpert, Agrovision, Coppens Diervoeding, De Varkenspraktijk, DLV, FarmResult, Flynth, Hendrix Feed, SIVA, Topigs, VION, Wageningen UR Livestock Research en VIC Sterksel. Het voorzitterschap is in handen van Wageningen UR Livestock Research.