Nieuws

Nog veel te winnen in voerefficiëntie bij melkvee

Gepubliceerd op
22 november 2013

Meer dan 230 deelnemers, uit 21 landen bezochten donderdag 21 november het zevende Internationale Symposium Melkveevoeding, georganiseerd door het Centrum Diervoeding, dit jaar in samenwerking met Balchem Corporation, Diamond V, Dupont Pioneer en Wageningen Institute of Animal Sciences. Zeven inleiders presenteerden hun inzichten op verschillende aspecten van voerefficiëntie bij melkvee. Conclusie: voor een goede voerefficiëntie is veel meer nodig dan alleen een goede rantsoenberekening op papier.

Als eerste spreker besprak Dr. Theun Vellinga (Wageningen UR Livestock Research) de variatie in melkveehouderijsystemen en voerefficiëntie in verschillende delen van de wereld. In West-Europa en Noord-Amerika produceren we met ca. 10-15% van het totaal aantal stuks melkvee op de wereld bijna 50% van de totale melkproductie. In Zuid-Amerika, Afrika en Azië liggen productie en voerefficiëntie een heel stuk lager met een ca. 2 tot 7 keer hogere CO2 productie per kg meetmelk, vanwege een lagere verteerbaarheid van de voeders en een groot aandeel (laagwaardige) gewasresten als onderdeel van het rantsoen. Dr. Bill Mahanna (DuPont Pioneer en Iowa State University, VS) vervolgde met factoren die van invloed zijn op het belangrijkste onderdeel van melkveerantsoenen: de ruwvoerkwaliteit. Door aandacht voor het juiste oogststadium, haksellengte, conservering en uitkuilen kan flink winst gemaakt worden op voerefficiëntie. Dr. Kevin Leahy (Diamond V, VS) presenteerde aansluitend het belang van goed mengen van een rantsoen. De variatie in voederwaarde binnen één kuil blijkt al groot, maar deze variatie wordt alleen maar groter aan het voerhek wanneer het rantsoen onvoldoende gemengd is door bijv. slijtage aan de voerwagen of het onvoldoende vlak staan tijdens mengen; al met al ongunstig voor de voerefficiëntie.

Na de lunch gaf Prof. Karl-Heinz Südekum (Universiteit Bonn, Duitsland) een gestructureerd overzicht van de verschillende voeradditieven die beschikbaar zijn om de voerefficiëntie te verbeteren. O.a. het toevoegen van gisten, gistextracten of niet-eiwit stikstofbronnen kan een bijdrage leveren, afhankelijk van de specifieke bedrijfsomstandigheden.  Dr. Jan Dijkstra (Universiteit Wageningen) vervolgde met een analyse van de nutriëntverliezen in de koe zelf. Hij liet zien dat herkauwers netto leveranciers zijn van hoogwaardige eiwitten voor humane consumptie. De meeste variatie in voerefficiëntie tussen koeien wordt veroorzaakt door verschillen in fermentatie en passage op pensniveau. Belangrijke verliesposten voor de efficiëntie zijn de productie van methaan en de kosten van vertering en absorptie, met name bij moeilijk verteerbare voeders. Prof. Chris Reynolds (Universiteit Reading, UK) presenteerde de resultaten van onderzoek naar het maximaliseren van de eiwitefficiëntie bij melkvee. Meest effectief blijkt het verlagen van de eiwitgehaltes in het rantsoen; vaak gaat dit echter gepaard met een verlies aan melk(eiwit)productie. Er wordt nog gekeken naar gevolgen op de langere termijn. Het theoretisch maximum van ca. 40-45% stikstofefficiëntie bij herkauwers is in de praktijk niet haalbaar vanwege suboptimale vertering en doordat de tussenkomst van de pens het sturen op specifieke aminozuurpatronen lastig maakt. Dr. Ad van Vuuren (Wageningen UR Livestock Research) sloot af met een interessante analyse van de invloed van diergezondheid en levensduur op de voerefficiëntie van melkvee. De transitieperiode speelt hierin een belangrijke rol. Professioneel management van de transitieperiode blijkt van groot belang om gezondheidsproblemen en inefficiëntie te voorkomen, waarbij bovendien veel verder gekeken moet worden dan uitsluitend het verbeteren van de energieopname.