Promotie

Oligofructose vetzuuresters: nieuwe emulgatoren voor de levensmiddelenindustrie

Dit proefschrift richt zich op een nieuwe klasse oppervlakte-actieve stoffen voor gebruik in levensmiddelen: oligofructose vetzuuresters. Deze esters combineren de beste eigenschappen van de oppervlakte-actieve stoffen die nu in de levensmiddelenindustrie worden gebruikt. In het proefschrift zijn deze esters op verschillende schaalniveaus bestudeerd.

Promovendus SEHJ (Silvia) van Kempen MSc
Promotor prof.dr. E (Erik) van der Linden
Copromotor dr.ir. LMC (Leonard) Sagis
prof.dr. HA (Henk) Schols
Organisatie Physics and Physical Chemistry of Foods
Datum

vr 11 oktober 2013 11:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Het kleinste schaalniveau betrof het synthetiseren en opzuiveren van de esters. Op een iets groter schaalniveau hebben we laten zien hoe de esters zich ordenen, zowel in de bulk als aan lucht/water grensvlakken. Ook zijn de reologische eigenschappen van de ester-gestabiliseerde grensvlakken bestudeerd. We laten zien dat het heel belangrijk is om de reologische eigenschappen te bestuderen als functie van de amplitude van de vervorming en laten zien hoe een grafische weergave van deze resultaten in de vorm van een Lissajous plot veel informatie kan geven over de microstructuur van het grensvlak.

The fact that components found in red wine have a positive effect on cardiovascular health does not mean that drinking red wine is healthy.
Silvia van Kempen

Verder hebben we gekeken naar toepassingen. Aangezien het voor de levensmiddelenindustrie praktischer en goedkoper is om een niet-gezuiverd mengsel te gebruiken, hebben we gekeken hoe de functionele eigenschappen veranderen als er een niet-gezuiverd mengsel wordt gebruikt in plaats van gezuiverde esters. We laten zien dat de samenstelling van het mengsel een belangrijke invloed heeft op de functionele eigenschappen. Veel levensmiddelen bevatten eiwitten, die ook oppervlakte-actief zijn en daarom mogelijk concurreren met de esters. Daarom hebben we de functionele eigenschappen van de esters in aanwezigheid van eiwit bestudeerd. Ten slotte hebben we op het grootste schaalniveau laten zien dat de esters gebruikt kunnen worden om schuimen te stabiliseren.