Ondernemers voor Afrika

Achtergronden bij onze advertenties

Ondernemers voor Afrika

Goed ondernemerschap in de voedselproductie is essentieel voor voedselzekerheid en economische groei in Afrika. Een netwerk van kleine en middelgrote Afrikaanse ondernemers, die elkaar coachen en stimuleren, blijkt daarbij zeer behulpzaam.

Wageningen UR nam het initiatief voor de Africa Agribusiness Academy (AAA), gesteund door private sponsors en de Nederlandse overheid. De samenwerking binnen het netwerk verbetert op haar beurt de afzetmarkt voor ruim een miljoen boeren die zo worden aangezet hun productie en daarmee hun inkomen te vergroten. Daarmee draagt Wageningen UR bij aan de kwaliteit van leven.

Er ontstaan ook verrassende joint ventures, bijvoorbeeld tussen een koffieteler en een honingproducent. De koffieteler had behoefte aan optimale bestuiving, en de imker verkoopt nu koffiehoning. Zonder AAA hadden die partijen elkaar niet gevonden.
Bram Huijsman