Nieuws

Ontwikkeling van businessmodellen voor certificering van kleine theeproducenten

Gepubliceerd op
4 juli 2012

Het aantal certificeringsinitiatieven voor kleine theeproducenten neemt wereldwijd toe. Desondanks is er weinig bekend over de operationele opzet van de businessmodellen die ervoor zullen zorgen dat deze initiatieven op de lange termijn steeds vaker zonder donorfinanciering kunnen worden geïmplementeerd en gehanteerd. Daarom heeft LEI Wageningen UR verschillende businessmodellen vergeleken die zijn toegepast op de certificering van kleine theeproducenten in Sri Lanka, Indonesië en Kenia. Het doel van deze vergelijking was om inzicht te krijgen in de businessmodelinnovatie die op dit moment plaatsvindt binnen de Kenya Tea Development Agency.

theecertificering

De vergelijking laat zien dat de trainingsactiviteiten van certificeringsinitiatieven worden gekoppeld aan een training op het gebied van productiviteitsverbetering. Dit wordt gedaan om te voldoen aan de kwaliteitsspecificaties die door de markt gevraagd worden.

Tegelijkertijd groeit in alle onderzochte gevallen het bewustzijn dat training voor zowel certificatie als productie het meeste baat zou hebben bij een structurele infrastructuur voor kennisoverdracht, zoals Farmer Field Schools (FFS's).

Deze twee factoren leiden ertoe dat er hogere eisen worden gesteld aan businessmodellen die gericht zijn op het creƫren van zelfvoorzienende systemen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, moeten uitvoerende instanties manieren vinden om deze activiteiten te financieren met interne inkomsten of inkomsten van de markt. Geen van de door het LEI onderzochte modellen heeft een manier gevonden om deze inkomsten te genereren. Het LEI wil natuurlijk graag een steentje bijdragen aan het vinden van oplossingen om inkomsten te genereren.

Meer over dit onderwerp

Brochure: Brewing business models for smallholder tea certification