Promotie

Passagekarakteristieken van voedermiddelen bij melkkoeien

De passage van voer door het maagdarmkanaal bij melkkoeien is een belangrijke maat bij het vaststellen van de hoeveelheid voedingsstoffen die voor het dier beschikbaar komen, en voor het samenstellen van een optimaal rantsoen in relatie tot verliezen naar het milieu en algehele diergezondheid. De algehele kennis omtrent de passage van voedingsstoffen is echter beperkt wat mede valt toe te schrijven aan de methode waarmee passage geschat wordt, en waarbij traditioneel gebruik gemaakt wordt van externe markeerstoffen.

Promotor prof.dr.ir. WH (Wouter) Hendriks
Copromotor dr.ir. J (Jan) Dijkstra
dr. WF (Wilbert) Pellikaan
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Diervoeding
Datum

ma 30 september 2013 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

In het huidige onderzoek zijn als alternatief niet-radioactieve stabiele isotopen gebruikt als interne markeerstof. In een serie proeven met melkkoeien zijn de passagesnelheden geschat van gras- en maïssilages en van een krachtvoer. Deze voedermiddelen vormen de belangrijkste bestanddelen binnen het rantsoen van de Nederlandse melkkoe. Met behulp van stabiele isotopen was het ook mogelijk om onderscheid te maken tussen de passagesnelheden van de belangrijkste voedingsbestanddelen in de rantsoenen, zoals de vezel-, de zetmeel- en de eiwitfractie. Tevens was het mogelijk om de passage te meten aan de hand van alkanen die de beschermende waslaag vormen die op planten aanwezig is. In conclusie kon worden gesteld dat stabiele isotopen kunnen worden gebruikt als een methode om de passagekinetiek te schatten van verschillende voeders en voedingscomponenten door het maagdarmkanaal van melkkoeien.