Nieuws

Pilot Agro Groeiversneller blijkt succesvol

Gepubliceerd op
28 augustus 2013

Aansluitend bij de beleidswens van het ministerie van Economische Zaken om het leven-lang-leren in de agrarische sector te bevorderen is vanaf 2011 met succes de Agro Groeiversneller ontwikkeld. Dit concept voldoet aan een leerbehoefte van agrarisch ondernemers met ‘meer dan gemiddelde ambities’ op het gebied van schaalvergroting en verbreding, mogelijk in combinatie met nieuwe bedrijfs- of marktconcepten. Uit onderzoek van LEI Wageningen UR blijkt dat de Groeiversneller bijdraagt aan het verwezenlijken van de ambities van het ministerie.


De Agro Groeiversneller kijkt niet alleen naar de bedrijfsmatige kant van een plan, maar ook naar de competenties en vaardigheden van de ondernemer zelf. Het doel van het programma is die informatie te geven, waardoor deelnemers eenmaal thuis meteen praktisch aan de slag kunnen. De cursus helpt de deelnemers om hun visie te vormen over financiering, duurzaamheid, hoe je de klant bereikt en hoe je een product in het winkelschap krijgt. De ondernemers geven op interactieve wijze hun zogenoemde ‘strategische foto’, hun plan voor de komende vijf jaar, steeds meer vorm en worden daarbij begeleid door trainers, coaches en procesbegeleiders van het LEI, van andere kennisinstellingen en uit het bedrijfsleven. De combinatie van training, coaching en intervisie blijkt wezenlijk voor het bereiken van de leerresultaten.

Succesfactoren

Voor de deelnemers bleken de ‘out of the box’-discussies, de open sfeer en de competentiegerichte aanpak doorslaggevend voor het succes van de Groeiversneller. Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers met ‘slechts gemiddelde ambitie’ niet bereid zijn de benodigde tijd, energie en geld in een dergelijk traject te steken; de investering is groot en de resultaten pas op langere termijn zichtbaar. Wel kunnen onderdelen uit de Agro Groeiversneller worden gebruikt in andere onderwijs- en adviestrajecten. 

De Agro Groeiversneller is ook een deelinvulling van de adviezen in het onlangs  verschenen rapport ‘Versterking van ketenondernemerschap in de agrosector; Advies ten behoeve van 'Partners voor Ondernemerschap'’. Voor de primaire sector werd dat advies samengevat met de term ‘Ondernemerschap 2.0’. Het concept Agro Groeiversneller is inmiddels goedgekeurd door ‘De Ondernemers Academie’, een initiatief van de Partners voor Ondernemerschap, zodat nieuwe deelnemers met ambitie zich kunnen aanmelden voor het commerciële vervolg van de pilot.

Bijeenkomst

Vandaag (3/9) wordt vanuit het ministerie de bijeenkomst ‘Nieuw ondernemerschap in de primaire sector’ georganiseerd. Doel van de bijeenkomst is om duidelijkheid te verschaffen over organisatiestructuur, verdienmodellen en alternatieve financieringsvormen in de primaire sector. Het LEI levert hieraan een bijdrage vanuit onder andere de Agro Groeiversneller.