Nieuws

Prof.dr. Jaap Wagenaar lid SDa-expertpanel

Gepubliceerd op
9 december 2013

Prof. dr. Jaap Wagenaar is per 1 januari 2014 als lid van het expertpanel van de Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, benoemd. De Autoriteit Diergeneesmiddelen streeft naar een verantwoord gebruik van antibiotica in de dierhouderij.

Het SDa-expertpanel analyseert de gebruiksgegevens van antibiotica in de Nederlandse dierhouderij en stelt benchmarkindicatoren vast om het antibioticumgebruik terug te dringen.

Professor Wagenaar is dierenarts en werkzaam als hoogleraar Klinische Infectiologie aan de Universiteit Utrecht, en als senior onderzoeker bij het Central Veterinary Institute.

Het onderzoek van Wagenaar richt zich op de overdracht van micro-organismen van dier op mens en het voorkómen hiervan. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op antimicrobiële resistentie.

Professor Wagenaar volgt in het panel prof. dr. D.J. Mevius op. Naast professor Wagenaar bestaat het SDa-expertpanel uit prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, epidemioloog, dr. I.M. van Geijlswijk, apotheker en prof. dr. J.W. Mouton, arts-microbioloog.

Het SDa-expertpanel zal medio 2014 haar trendanalyse rapporteren met betrekking tot de gebruiksgegevens van antibiotica op meer dan 40.000 Nederlandse kalver-, pluimvee-, runder- en varkensbedrijven en het voorschrijfpatroon van dierenartsen in 2013.Bron: SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen

Meer informatie over antibioticumresistentie