Nieuws

Rapport: Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; lysimeter en drainmeter

Gepubliceerd op
7 januari 2013

Wageningen UR Glastuinbouw heeft gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal hulpmiddelen voor telers van grondgebonden teelten, waarmee zij emissiedoelstellingen kunnen halen. De leidende gedachte hierbij is dat een gesloten waterkringloop als bij substraatteelten onhaalbaar is.

Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische Zaken.

GTB1190.jpg

Emissiereductie zal vooral via het waterspoor moeten worden behaald en daarom is een aanpak van de input kant, via irrigatie afgestemd op de evapotranspiratie, het meest effectief. Voor het ontwerp van een robuuste lysimeter zijn in nauw overleg tussen telers en onderzoekers de randvoorwaarden geformuleerd. Samen met toeleverende bedrijven is de lysimeter ontworpen en op negen bedrijven geïnstalleerd en gedurende ruim 1,5 jaar getest. De bijbehorende drainmeter is eveneens ontworpen, gebouwd en getest. Na ongeveer een halfjaar bleek een herontwerp van de drainmeter noodzakelijk vanwege een aantal grote knelpunten. Bij het herontwerp is nauw overlegd met installatiebedrijven. De nieuwe robuuste drainmeter is vervolgens uitvoerig getest en is daarna op alle bedrijven geïnstalleerd.