Promotie

Schaken met schalen. De implicaties van schaalframes voor beleidsdiscussies.

In dit proefschrift onderzoek ik het gebruik van schaalargumenten in discussies over de toekomst van de intensieve veehouderij. Dat zijn argumenten voor of tegen de intensieve veehouderij waarin wordt verwezen naar een bepaalde schaal. Bijvoorbeeld stank in de directe omgeving van een boerderij (lokale schaal), of de noodzaak om het wereldvoedselprobleem op te lossen (globale schaal).

Promovendus ir. M (Maartje) van Lieshout
Promotor prof.dr.ir. CJAM (Katrien) Termeer
prof.dr. MNC (Noelle) Aarts
Copromotor dr. ARPJ (Art) Dewulf
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bestuurskunde
Datum

wo 8 januari 2014 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Een van de uitganspunten is het idee dat complexe problemen niet zomaar bestaan, maar dat verschillende mensen andere aspecten van een situatie benadrukken en als problematisch zien. Dit proces wordt framing genoemd. Ik focus op hoe mensen schaalniveaus in hun frames gebruiken: schaal framen.

Schaalframes blijken machtige middelen om beleidsprocessen te beinvloeden of om betwistbare beslissingen te verantwoorden. Zowel voor- als tegenstanders gebruiken voortdurend verschillende schaalframes om het probleem uit te vergroten of juist te bagatelliseren, om andere argumenten en actoren in- en uit te sluiten, of om verantwoordelijkheid af te schuiven. Schaalframes leiden tot miscommunicatie en kunnen het proces compliceren, maar alert zijn op schaalframes biedt ook andere inzichten en nieuwe oplossingsrichtingen.