kippen

Project

Snelle, on-site en multi-detectie van micro-organismen

Doel van het project is het ontwikkelen van protocollen voor het voorbewerken van monsters. Deze protocollen worden vervolgens gekoppeld aan methodes voor (multi)detectie van micro-organismen.

Hierdoor zal de snelheid en gevoeligheid van het waarnemen van verontreinigingen in monsters toenemen. Ook zijn meerdere waarnemingen tegelijk mogelijk. Binnen de veterinaire diagnostiek is het soms te duur om allerlei individuele waarnemingen te doen. Ook is vaak sprake van moeilijke monsters. Zo is in eerder onderzoek een on-site test voor de detectie van het micro-organisme Campylobacter in kippenmest gestrand door de remmende effecten van mest op het ontstaan van een testsignaal. Het voorbewerken van de monsters is du scruciaal voor een goede test, en dit geldt voor elk type monster.

Een ander aandachtspunt in dit project betreft de lage aantallen van ziekteverwerkkende micro-organismen in monsters. Het onderzoek richt zich op het concentreren van deze micro-organismen, zodat ze goed waarneembaar zijn. Vaak zijn bacteriën in mest pas aantoonbaar na één of meerdere verrijkingsstappen, zoals door groei. In dit project wordt gezocht naar methodes van voorbewerking en detectie die diagnostiek gevoeliger kunnen maken, en eventueel verrijking door groei overbodig kunnen maken. Dit levert tijdwinst op en maakt op termijn metingen mogelijk aan de slachtlijn of op de boerderij.

Werkwijze

In het project ontwikkelen de onderzoekers binnen drie subprojecten verschillende methoden om gevoeligheid en detectie te verbeteren:

  • Transverse flow device - invangen van micro-organismen uit een groot volume, gevolgd door detectie in hetzelfde device.
  • NanoNextNL - detectie van micro-organismen uit een groot volume, gevolgd door detectie in hetzelfde device.
  • Nano4Vitality - gecombineerd invangen/detectie van micro-organismen op microzeefjes, al dan niet na een voorbewerking om bactieriën in te vangen uit het monster; onderdeel van een groter consortium.

Beoogd resultaat

Gewenste resultaten zijn protocollen voor de voorbewerking van monsters. Deze protocollen dragen bij aan het verwijderen van detectie-remmende componenten en het concentreren van sterk verdunde aantallen micro-organismen. Het onderzoek levert verschillende methodes op die on-site of op een andere plek meerdere ziekteverwekkende bacteriën tegelijk kunnen waarnemen.