Nieuws

Staatssecretaris Bleker overhandigt het stokje aan Sjef Lavrijsen, vakgroepvoorzitter LTO Konijnenhouderij

Gepubliceerd op
3 april 2012

In opdracht van het ministerie van EL&I is Wageningen UR Livestock Research in 2010 gestart met het project Konijnen op Koers. De missie: zet de koers voor een duurzame konijnenhouderij uit.

Konijnen op Koers bij Bleker

Koers uitgestippeld

Het projectteam Konijnen op Koers leverde op 3 april jl. met trots haar resultaten op aan staatssecretaris Bleker. De brochure stippelt we de koers uit. Ze gaat in op de betekenis van duurzaamheid in de konijnenhouderij en het streefbeeld dat richting geeft aan verduurzaming. Daarnaast worden vier uitgangspunten gepresenteerd die nodig zijn voor de ontwikkeling van een duurzame konijnenhouderij. Tot slot levert de brochure, in de vorm van losse insteekvellen, concrete bouwstenen waar partijen in de praktijk mee aan de slag kunnen.


Staatssecretaris Bleker toonde zich bij het in ontvangst nemen van het rapport content met de bereikte resultaten. `Het rapport geeft duidelijk aan waar het naartoe moet. Het is een verdienste van alle betrokken partijen dat ze, ondanks uiteenlopende belangen, toch tot een heldere koers voor deze sector zijn gekomen.`

Sector neemt het stokje over

Dit projectresultaat is echter geen afronding; het is een start van de verdere route op weg naar duurzaamheid. De sector zal nu de koers moeten bewandelen. Dhr. Bleker gaf daarom de brochure direct door aan de sector. Sjef Lavrijsen nam namens de sector de brochure in ontvangst. “Het rapport geeft een route en zicht op een eindstation. Hiermee kunnen we als sector beslist ons voordeel doen,” aldus Lavrijsen. “Maar, we zullen het als sector wel zélf moeten doen.”

Ook meedoen?

De eerste stappen worden reeds gezet: als vervolg op Konijnen op Koers willen LTO, de Dierenbescherming, Vogely BV en Wageningen Livestock Research in een privaat-publieke samenwerking samen werken aan een Showcase Duurzame Konijnenhouderij. Het team is natuurlijk nog lang niet compleet. Konijnenhouders, stallenbouwers, retailers, gemeenten, maatschappelijke organisaties, kortom iedereen die mee wil in dit ontwikkeltraject is welkom.

Wilt u bijdragen aan het verder inhoud geven aan verduurzaming in de konijnenhouderij. Wilt u bouwstenen doorontwikkelen of nieuwe bouwstenen toevoegen? Of bent u diegene die helpt om deze verduurzamingsstappen ook herkenbaar terug te laten komen in een sterk kwaliteitsproduct? Sluit u dan aan bij het team. Samen staan we voor een duurzame sector en kunnen we beweging versnellen.