lege_stoelen_in_plenaire_zaal_tweede_kamer

Nieuws

Staatssecretaris Mansveld stapt op

Gepubliceerd op
2 november 2015

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft op 28 oktober aangekondigd op te stappen als staatssecretaris. Aanleiding was de publicatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie over het Fyra-debacle. De commissie oordeelde dat Mansveld de Tweede Kamer een onjuiste voorstelling van zaken had gegeven. Mansveld was ook verantwoordelijk voor het dossier 'gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw'. Als opvolger wordt Sharon Dijksma genoemd, nu staatssecretaris op Economische Zaken. Onduidelijk is nog in hoeverre deze wisseling van de wacht gevolgen zal hebben voor de besluitvorming op dit thema.

Kamervragen

Net voor haar aftreden heeft staatsscretaris Mansveld de beantwoording van de 166 vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken over het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw naar de Tweede Kamer gestuurd.

De opvolger van Mansveld zal het debat met de kamer verder voeren. Na instemming van de Tweede Kamer zal de Raad van State nog om een juridisch advies over het besluit worden gevraagd. Daarna moet de Eerste Kamer nog instemmen met de wijziging. In haar antwoorden gaat de staatssecretaris er nog vanuit dat het verbod voor aanvang van het onkruidbestrijdingseizoen 2016 in werking zal treden maar de ontwikkelingen van afgelopen week leiden ongetwijfeld tot verdere vertraging.

Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Doel van het wijzigingsbesluit is het instellen van een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De voorgenomen maatregel geldt alleen voor verharde oppervlakken (alle typen bestrating zoals tegels, klinkers maar ook materialen als grind en gravel). In 2017 zal de maatregel worden uitgebreid tot het professionele gebruik van middelen op onverharde oppervlakken (overige niet-landbouw terreinen). 

Voor situaties waarbij chemische onkruidbestrijding de enige mogelijkheid is, zoals op bepaalde  industrieterreinen en sport- en recreatieterreinen, blijft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. Inzet van middelen blijft ook toegestaan bij het bestrijden van bepaalde soorten onkruid zoals Amerikaanse vogelkers, Japanse Duizendknoop of Reuzenberenklauw.