Studentenverhaal

Student Sabina Super - BSc Communicatie-wetenschappen

Sabina Super was op zoek naar een onderwerp voor haar bachelorscriptie toen haar moeder Paul Rosenmöller op tv zag. Hij promootte de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) methode om kinderen een gezondere levensstijl te laten ontwikkelen. Sabina, studente Communicatiewetenschappen, was meteen nieuwsgierig toen haar moeder erover vertelde. Hoe zou deze zoveelste campagne voor een gezond gewicht in zijn werk gaan? Ze besloot dat in haar bachelorscriptie te gaan uitpluizen.

Ik hoop dat ze mijn conclusies echt gaan gebruiken.

Thesis

Appels uitdelen op een school werkt alleen op de korte termijn. Vaak zijn de campagnes tegen overgewicht maar een jaar bezig en daarna pakken kinderen hun ongezonde leefstijl weer op. Sabina legt uit wat de JOGG methode anders maakt van de korte termijn projecten. “Bij de JOGG methode wordt de hele omgeving van een kind veranderd. Op lokaal niveau, bijvoorbeeld in een woonwijk in Zwolle, krijgt één persoon de leiding over het project. Deze projectcoördinator is niet van de overheid, maar komt uit dezelfde wijk en staat dus op ‘gelijke hoogte’ met de bewoners. De coördinator krijgt subsidie en materialen van de overheid. Vervolgens worden ideeën aangedragen door de wijkbewoners zelf. Op informele bijeenkomsten wordt gebrainstormd over hoe de omgeving kan veranderen om een gezondere leefstijl te bevorderen.”

Ze noemt wat voorbeelden uit een Zwolse wijk. “Voorheen waren er wel speeltuinen om buiten spelen te stimuleren, maar die werden meteen met graffiti bespoten en vernield. Nu gaan buurtbewoners samen ideeën voor de speeltuin bedenken en hem zelf bouwen.”

Sabina vraagt zich in haar thesis af hoe deze methode nou eigenlijk werkt. Ze probeert een theoretische achtergrond te bouwen voor JOGG. Daarvoor maakt ze gebruik van het ‘Integrated model of behaviour’ waarin vijf losse theorieën over gedrag samenkomen. Ook wordt de factor ‘emotie’ meegenomen in het model. Sabina: “Ik ga in de wijk in Zwolle bekijken of alle factoren die overgewicht kunnen bestrijden, worden meegenomen in het plan van de buurtbewoners. Uiteindelijk wil ik weten of de methode effectief is.”

Ze wil met haar onderzoek graag bijdragen aan een succesvol verloop van het projecten zoals in Zwolle: “Ik hoop dat ze mijn conclusies echt gaan gebruiken. Acties zoals ‘30minuten.nl’ of ‘jumpen’ zijn hypes, die werken maar voor heel even. Ik hoop dat JOGG geen hype is.”