Nieuws

Symposium Biologische Glastuinbouw eind oktober in Avignon

Gepubliceerd op
17 oktober 2013

Van 27 tot 31 oktober is in Avignon het tweede Symposium voor biologische beschermde teelten. Het eerste symposium was in 2010 in Bleiswijk. De organisatie van dit tweede symposium is een gezamenlijke activiteit van de Internationale Society for Horticultural Science (ISHS), de Cost Action FA1105 Biogreenhouse en ITAB, GRAB en Tersys, allen instellingen die zich bezighouden met onderzoek voor de Franse biologische land- en tuinbouw.

Voor dit symposium, hebben zich al meer dan 120 deelnemers uit alle werelddelen aangemeld. Aan de orde komen alle aspecten van de productie, van uitgangsmateriaal, bodemgezondheid, plantenvoeding en watergift, compostering, beheersing van ziekten en plagen, plantweerbaarheid en robuuste systemen, energiebesparing, maar ook productkwaliteit, voedselveiligheid, over de duurzaamheid van verschillende systemen en over de regels voor de biologische beschermde teelt.

Over al deze onderwerpen zijn er 55 lezingen en 80 posterpresentaties. Eén van de keynote speakers, producent Eliot Coleman uit New York, zal vertellen over zijn ervaringen en inzichten over zijn jaarrondteelt van biologische groenten.

Tijdens dit symposium is er ook een discussie over onderwerpen voor de Europese onderzoeksagenda, onder leiding van TPorganics en Biogreenhouse.

Nieuws direct op het web

Nieuws is tijdens het symposium te lezen op de website www.biogreenhouse.org en op de symposiumsite.