Nieuws

Test op blauwalg onvoldoende

Gepubliceerd op
15 mei 2012

Het testen van zwemwater op blauwalgen moet worden uitgebreid.

De huidige manier ziet gevaarlijke gifstoffen over het hoofd. Dat schrijven Wageningse blauwalgenkenners in het wetenschappelijke tijdschrift Toxicon.

Aanleiding voor de waarschuwing is een onderzoek naar de dood van een golden retriever vorig jaar. De hond blijkt te zijn bezweken aan anatoxine-a, een door blauwalgen geproduceerd gif waar in ons land niet op wordt getest. De hond had gezwommen in het IJmeer. Zwemwater wordt in ons land standaard getest op vijf soorten blauwalgen (cyanobacteriën). Het gaat daarbij om soorten die in het water leven of drijflagen op het water vormen. Naar blauwalgen die op de bodem leven, zogeheten bentische soorten, wordt niet omgekeken.

En dat is dus onterecht, zegt promovendus en blauwalgenonderzoeker Els Faassen (Aquatische ecologie en Waterkwaliteitsbeheer). De dode hond is het levenloze bewijs daarvan. De hond stierf in mei vorig jaar, enkele uren nadat hij in het IJmeer had gezwommen. De ziekteverschijnselen kwamen overeen met werking van het blauwalgengif anatoxine-a. De blauwalgonderzoekers Els Faassen en Miquel Lürling toonden het gif aan in de maag van de hond en in blauwalgenmonsters van de stranden van het IJmeer. Hiermee is volgens Faassen voor het eerst in ons land aangetoond dat een hond is gestorven aan vergiftiging met anatoxine-a.

Anatoxine-a is ook voor de mens gevaarlijk. Maar er is volgens Faassen geen reden voor paniek. Tot nu toe zijn alleen maar hoge concentraties van het gif gevonden in het IJmeer, waar het geproduceerd is door bentische soorten. ‘Deze blauwalgen vormen matten op de bodem. De kans dat je die als mens binnenkrijgt is niet zo groot.’ Maar reden tot zorg is er wel. De bestaande protocollen om blauwalgen te monitoren moeten daarom volgens Faassen op de helling. | Roelof Kleis

Bovenstaand bericht is geproduceerd door de redactie van Resource, het blad voor Wageningen UR (University & Research centre). Meer informatie bij Pers- en wetenschapsvoorlichting van Wageningen UR, e-mail: pers.communicatie@wur of bij de redactie van Resource, e-mail: resource@wur.nl. Zie ook www.resource.wur.nl.