Nieuws

Tien miljoen euro voor ‘Gezonde Kas’ in Duits-Nederlandse grensregio

Gepubliceerd op
19 april 2011

In april is bij Wageningen UR het programma ‘Gezonde Kas’ van start gegaan. Onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland werken samen in dit project. Interreg (een initiatief van de EU om grenzen te vervagen), Duitse en Nederlandse overheden en het bedrijfsleven hebben hiervoor samen ruim tien miljoen euro beschikbaar gesteld. Wageningen UR is ‘lead partner’ en verantwoordelijk voor de coördinatie.

Een consortium van Nederlandse en Duitse onderzoeksinstellingen en bedrijven gaat de komende vier jaar samenwerken aan de ontwikkeling van een duurzaam managementsysteem van ziekten en plagen in de moderne glastuinbouw. In dit systeem zullen verschillende technieken voor het tijdig opsporen en het efficiënt tegengaan van ziektes en plagen wordt gecombineerd. Dit Interreg programma onderkent het belang van de glastuinbouw in de regio Greenport Venlo en de agrobusiness Nederrijn en stimuleert de innovatie in de tuinbouwtoelevering in het Nederlands-Duitse grensgebied.

Gezonde kas

Brede samenwerking

Carolien Zijlstra van Plant Research International (PRI) van Wageningen UR zal het project Gezonde Kas coördineren. Zij benadrukt het belang van de koppeling van de technologie: “Moderne kassen zijn groot en het waarnemen en bestrijden van ziekten en plagen wordt steeds moeilijker. Er zijn wel allerlei sensoren op de markt, maar met de afzonderlijke apparaten kan een teler niks. Een waarneming moet ook op de juiste manier worden uitgelegd en daarop moeten de juiste beslissing en efficiënte bestrijdingsmaatregelen volgen. In het project staat daarom centraal dat de technologie op elkaar wordt afgestemd.”

Het project Gezonde Kas moet een systeem voor gewasbescherming opleveren dat telers in moderne kassen in staat zal stellen om met minder chemische middelen ziekten plagen beter te beheersen. Volgens planning zal een demonstratiekas worden ingericht in de regio en op de Floriade in 2012 in Venlo en op de IPM 2015 in Essen zal het systeem worden getoond.

Binnen Wageningen UR gaan onderzoekers van de business units ‘Bio-interacties en plantgezondheid’, ‘Agrosysteemkunde’, ‘Biometris’ en ‘Glastuinbouw’ en de Leerstoelgroep ‘Wiskundige en statistische methoden’ van Wageningen Universiteit in dit project samenwerken. Aan het consortium nemen verder deel: Landwirtschaftskammers (NRW, Niedersachsen), onderzoeksinstituten (Gartenbauzentrum Straelen, ZEPP, Forschungszentrum Jülich), universiteiten (Bonn, Hannover), Fachhochschule Osnabrück, toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen, toeleveranciers van kastechnologie, producenten van sensoren, testlaboratoria en leveranciers van substraat.