Alumniverhaal

''Tijdens mijn studie heb ik vooral de vele werkgroepen met studenten van verschillende richtingen erg gewaardeerd.''

Saskia heeft een baan als Associate Gender Expert bij de 'United Nations Economic Commission for Africa' in het 'Southern Africa Office' in Lusaka, Zambia.

Naast direct advies over gender geef ik ook organisatieadvies aan een niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vrouwen behartigt op het gebied van land- en waterrechten.

Baan

"Een groot deel van mijn werk bestaat uit advieswerk aan overheden, regionale organisaties en niet-gouvernementele organisaties op het gebied van 'gender'. Dit houdt in dat we aandacht vragen voor het meenemen van zowel vrouwen- als mannenbelangen bijvoorbeeld bij het maken van beleid. Zo hebben we net een grote vergadering georganiseerd om de voortgang in Zuidelijk Afrika te meten n.a.v. in 1995 gemaakte wereldwijde afspraken op het gebied van 'gender' tijdens de vierde vrouwenconferentie in Beijing, China. Hier waren niet-gouvernementele organisaties, de gender departementen van de overheden in Zuidelijk Afrika en vertegenwoordigers van diverse internationale organisaties aanwezig. De conclusies en aanbevelingen werden de laatste dag meteen voorgelegd aan de ministers.

Naast direct advies over gender geef ik ook organisatieadvies aan een niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vrouwen behartigt op het gebied van land- en waterrechten."

Ook heb ik afgelopen jaar op een grote waterconferentie een sessie georganiseerd over het belang van het meenemen van vrouwen- en mannenbelangen in de toegang tot water. Recentelijk heb ik over hetzelfde onderwerp een artikel geschreven voor een tijdschrift dat wijd wordt verspreid onder overheden. Dit is indirect advieswerk en informatieverschaffing tegelijk. Informatieverschaffing is naast advieswerk een peiler van ons werk. In dit kader, houd ik me dit jaar vooral bezig met het verzamelen van statistieken over gender. Mijn rapport zal nuttige informatie opleveren over de gendersituatie in Zuidelijk Afrika en de beschikbaarheid en het gebruik van gegevens hierover. Ook geeft het rapport advies over de verzameling, analyse, presentatie en verspreiding van gegevens."

Opleiding

Tijdens mijn studie heb ik vooral de vele werkgroepen met studenten van verschillende richtingen erg gewaardeerd. Je leert erg veel van het zelfstandig uitvoeren van een opdracht samen met mensen met verschillende inzichten. Daarnaast gaf de grote vrije keuzeruimte volop mogelijkheid om ook van andere vakgebieden veel te leren en bijvoorbeeld om meerdere keren naar het buitenland te gaan. Zo heb ik nog steeds profijt van vakken als bodem- en waterconservering en biologische landbouw en van de ervaringen die ik opdeed tijdens mijn verblijf in Benin (West-Afrika) en Sri Lanka."