Nieuws

Toplaag op teeltsubstraat verbetert vestiging roofmijten en bestrijding trips in Alstroemeria

Gepubliceerd op
27 november 2013

Goede vestiging van roofmijten in het gewas kan plaagbestrijding verbeteren. Vooral in de sier- en potplantenteelt is vestigen voor veel roofmijten moeilijk. De roofmijten moeten herhaaldelijk uitgezet worden en de kosten lopen op. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een toplaag ontwikkeld om de vestiging van roofmijten te verbeteren. De toplaag is recent blootgesteld aan een ‘praktijktest’ op een Alstroemeria kwekerij.

Het onderzoek, gesubsidieerd door het Productschap Tuinbouw, toont aan dat de aantallen bladroofmijten en bodempredatoren enorm toenemen door toediening van de toplaag. Dat leverde betere bestrijding van trips op.

Gunstige omstandigheden voor predatoren

De toplaag creĆ«ert gunstige omstandigheden voor predatoren. De laag bevat voedingstoffen voor alternatieve prooien; schimmeletende mijten, die een uitstekende voedselbron zijn voor roofmijten. Roofkevers (Atheta sp.) voeden zich ook met deze prooien, maar ook direct met gisten in de toplaag. De bevorderende werking van de toplaag op bodemroofmijten (o.a. Macrocheles robustulus) werd al enkele jaren geleden ontdekt door Wageningen UR Glastuinbouw. Later bleek de bladroofmijt Amblyseius swirskii  in staat heen en weer te lopen tussen de bodem en het gewas en zich te voeden met prooien in de toplaag. In potchrysant, leverde dat hogere roofmijt-populaties op en een betere bestrijding van trips. Door de alternatieve prooien in de toplaag, wisten de roofmijten zich in stand te houden op het gewas ook in periodes met lage trips-druk.

Effectieve bestrijding van trips

De praktijktest in Alstroemeria laat zien dat de toplaag ook werkt in hogere gewassen, en dat het bevorderend effect niet beperkt is tot A. swirskii: Acht weken na introductie bereikte de roofmijt A. cucumeris een factor 30 grotere populatie op het gewas in velden met toplaag. Zonder toplaag, bleven roofmijtpopulaties laag en kon trips toenemen. Met toplaag werd infectie door trips snel gevolgd door een toename van predatoren op het gewas en effectieve bestrijding van trips.

In lopende proeven wordt getest of de toplaag ook de effectiviteit van roofmijten in roos kan verbeteren.