Nieuws

Tweeduizend gebruikers antibioticawijzer

Gepubliceerd op
25 april 2012

De antibioticawijzer is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in het antibioticagebruik op het eigen bedrijf. Het resultaat is het antibioticagebruik van het eigen bedrijf uitgedrukt in dagdoseringen, ten opzichte van een referentiegroep van bedrijven. De antibioticawijzer is bedoeld voor bewustwording en een kritische blik op het antibioticagebruik van het eigen bedrijf.

Momenteel zijn er tweeduizend gebruikers geregistreerd in de antibioticawijzer. Die gebruikers hebben samen gegevens van 11,7 duizend bedrijven ingevoerd van melkvee, varkens, vleeskuikens of vleeskalverbedrijven.

Dagdosering

Het aantal dagdoseringen per dierjaar is de maat waarin het antibioticagebruik wordt uitgedrukt. Het aantal dagdoseringen is het aantal dagen dat een dier uit de populatie (een koppel, stal of bedrijf) gemiddeld is blootgesteld aan antibiotica. Om de dagdosering per bedrijf te kunnen uitrekenen zijn alleen dieraantal en aangekochte hoeveelheden antibioticum nodig.