Voedselveiligheid

Achtergronden bij onze advertenties

Veilig voedsel voor Chilenen

Met een uitgebreid kwaliteitssysteem garanderen Europese landen veilig voedsel voor hun burgers.

Ook opkomende economieƫn stellen steeds hogere eisen aan voedselveiligheid, ten behoeve van hun export van voedsel maar ook voor de eigen bevolking. Wageningen UR, dat uitgebreide expertise op dit gebied heeft, werkt samen met Chili aan het verhogen van de kwaliteit van het Chileense controlesysteem. De bron van eventuele verontreinigingen van voedsel kan daarmee sneller opgespoord en geƫlimineerd worden. Zo draagt Wageningen UR wereldwijd bij aan de kwaliteit van leven.De expertise en ervaring van RIKILT Wageningen UR als Europees Referentielaboratorium en als adviseur in het CORFO-project dat wij uitvoeren in samenwerking met Wageningen UR Chile zijn essentieel om een nationaal systeem van referentielaboratoria op te zetten waar betrouwbare analyses gedaan kunnen worden.
Nuri Gras, secretaris van ACHIPIA (Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria)

Referentielaboratoria van RIKILT

Meer informatie over Wageningen UR in Chili

Experts voedselveiligheid