Studentinformatie

Vergelijk de master Applied Communication Science

Over de master Applied Communication Science

De master Applied Communication Science van Wageningen University combineert kennis van communicatie met die van Life Sciences. Je past deze kennis over communicatie steeds toe op actuele thema’s en problemen. Bijvoorbeeld: welke rol speelt communicatie bij de bewustwording over klimaatverandering, dierenwelzijn of duurzame consumptie? Hoe overtuig je mensen om meer te gaan bewegen? Hoe zet je communicatie in om mensen bij elkaar te brengen, om samen een oplossing te zoeken voor de wereldwijde ontbossing? Of het nu gaat over voeding, gezondheid, natuur, milieu of waterbeheer, je draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Je hebt veel contact met buitenlandse studenten, en veel mogelijkheden voor een internationale stage.

Vergelijk de master Applied Communication Science met soortgelijke opleidingen in Nederland

  • Je kunt Communicatiewetenschap studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente. Ook deze opleidingen besteden aandacht aan de wetenschap van communicatie. De meeste opleidingen bieden een of meer specialisaties aan, zoals bijvoorbeeld Corporate Communication. De master Applied Communication Science van Wageningen University is de enige opleiding die communicatie toepast op thema’s uit de Life Sciences, zoals voeding, gezondheid, natuur, groene ruimte, milieu of water. In Wageningen staat sociale verandering en het bouwen van bruggen tussen verschillende groepen centraal.
  • Je kunt Communicatie- en Informatiewetenschappen studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de RijksUniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, en Tilburg University. Deze opleidingen richten zich meer op de fundamenten van taal en taalwetenschappen, en de toepassingen daarvan binnen de media. Bij de Wageningse Master Applied Communication Science leer je je communicatie kennis  te integreren bij het oplossen van problemen en innovaties in the Life Sciences.

Verschillen tussen de master Applied Communication Science en verwante opleidingen aan Wageningen University

  • Bij de master Development and Rural Innovation kun je je specialiseren in de studietrack Communication & Innovation Studies. Bij deze studietrack plaats je de rol van communicatie specifiek in de context van ontwikkelingsproblematiek, en de rol die life sciences hierbij kan spelen. De master Applied Communication Science richt zich niet specifiek op ontwikkelingsproblematiek.
  • De master International Development Studies biedt de specialisatie Communication, Technology and Policy. Binnen deze specialisatie kun je een keuze maken voor Communicatie, het accent ligt hier op de rol van communicatie bij ontwikkelingsproblematiek, zonder specifieke  aandacht voor de rol van life sciences, zoals bij Applied Communication Science het geval is.
Terug naar de opleiding Applied Communication Science