Studentinformatie

Vergelijk de master Environmental Sciences

Over de master Environmental Sciences

In de master Environmental Sciences werk je toe naar innovatieve, duurzame oplossingen voor milieuproblemen. Je kunt je specialiseren in maar liefst tien verschillende vakgebieden, om zo vanuit natuurwetenschappelijke, technologische of sociaalwetenschappelijke inzichten te werken aan een beter milieu. Ook behoren allerlei combinaties tot de mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld milieuvervuiling oplossen door middel van slimme technologieën, maar je kunt ook economische instrumenten toepassen om het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Vergelijk de master Environmental Sciences met soortgelijke opleidingen in Nederland

  • Opleidingen gericht op milieu, management en politiek. Voorbeelden hiervan zijn de studies Environment and Resource Management (Vrije Universiteit), Milieumaatschappijwetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen), en Environmental and Energy Management (Universiteit Twente). Deze masters duren één jaar en richten zich op het milieu als een maatschappelijk probleem. Ze richten zich op oplossingen in besluitvorming, regelgeving, de economie en het gedrag van mensen. Omdat de Wageningse master Environmental Sciences twee jaar duurt, ga je dieper op deze onderwerpen in. Je hebt veel ruimte om een persoonlijk en gevarieerd studieprogramma samen te stellen. Bovendien kun je stage lopen, om een goed beeld te krijgen van je carrièremogelijkheden.
  • De master Energy and Environmental Sciences (Rijksuniversiteit Groningen) richt zich primair op milieuproblemen op grote schaal: klimaatverandering, duurzame energie en het uitputten van grondstoffen. De Wageningse master Environmental Sciences richt zich op een breder gebied van onderwerpen.
  • De master Environmental Sciences (Universiteit Utrecht) start met algemene vakken die een brug slaan tussen de natuurwetenschappelijke en de sociale kant van milieuvraagstukken. Pas daarna kunnen studenten zich specialiseren in natuurwetenschappelijke of sociaalwetenschappelijke richtingen. Bij de Wageningse master Environmental Sciences kunnen studenten zich meteen verdiepen in de richting van hun interesse. Bovendien is er ruimte voor een stage.
  • De master Industrial Ecology (TU Delft en Universiteit Leiden) richt zich wel op de technologische, sociale en systeemanalytische kanten van milieuvraagstukken maar niet op de milieukwaliteitsaspecten. De Wageningse master Environmental Sciences biedt echter specialisatiemogelijkheden op al deze gebieden én je kunt je direct in het eerste jaar verdiepen in de richting van jouw interesse. Bovendien kent de Wageningse master meer vrijkeuzevakken om je programma persoonlijker te maken en is er ruimte voor een stage.

Verschillen tussen de master Environmental Sciences en verwante opleidingen aan Wageningen University

  • De master Urban Environmental Management richt zich ook op een diverse aanpak van milieuproblemen. Maar deze master richt zich specifiek op het stadsmilieu, terwijl Environmental Sciences zich ook richt op de natuurlijke en agrarische omgeving, en de planeet als geheel.
  • De master Leisure, Tourism and Environment focust op duurzame, milieuvriendelijke oplossingen, maar specifiek op het gebied van toerisme en vrijetijdsbesteding. Er is speciale aandacht voor mensen van verschillende culturen.
  • De master Earth and Environment houdt zich ook bezig met het milieu, maar dan op grote schaal en voornamelijk vanuit de natuurwetenschappelijke disciplines meteorologie, bodemkunde, hydrologie en geologie. Belangrijke onderdelen zijn modellering van systemen op onze planeet en de menselijke invloed daarop.
  • De masters International Land and Water Management en Forest and Nature Conservation richten zich op een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en op behoud en beheer van natuur, land en water. In deze studies komt de bètakant minder aan bod dan in veel majors van de master Environmental Sciences.
> ga terug naar de opleiding Environmental Sciences